Man consulting others about plans with post-it note

Leveransmodeller: Agila Team

Högpresterande agila team med många års erfarenhet

Som en pionjär inom leverans av agila team har AFRY de processer, den erfarenhet och know-how som krävs för att bygga effektiva team som enkelt anpassas till din organisation. Vi bygger kompetenta och mångsidiga team och vår kundupplevelse sträcker sig från telekom och bilindustrin till medicinteknik och IT.

För att fånga upp en kommande affärsmöjlighet möter kundorganisationer ofta situationer där antalet produkter som utvecklas parallellt är högre än deras nuvarande kapacitet, eller kompetenskrav för vissa produkter utanför de anställdas kompetens. AFRYs agila team är en extra styrka för den kundorganisationen. Fördelar med AFRYs agila team:

  • Snabb upp- och nedtrappning
  • Inget behov av en tidsödande och dyr rekryteringsprocess
  • Tillgång till AFRYs kompetensnätverk med 17 000 anställda och 35 000 partners
  • Inget kundbehov av ledning, teamcoachning/uppföljning
  • Tillgång till AFRYs stora erfarenhet av agila metoder och arbetssätt

Kundens agila organisation ansvarar för att definiera den kompetens och kapacitet som behövs och utse en produktägare som styr teamens arbete genom att prioritera arbete som släpar efter. Baserat på denna information använder AFRYs teamledare väl etablerade processer och metoder för att bilda ett högpresterande team som är redo att stärka kundorganisationen genom att överbrygga dess nuvarande brister i kompetens eller kapacitet.

Vi erbjuder:
  • Högpresterande team
  • Tvärfunktionella team
  • Offsite-team
  • Snabb upptrappning                                                   
  • Kunskapsinjektion till kundorganisationen
Thony Johansson
Head of PDO & Business, Connected Products

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.