Graphs

Leveransmodeller: Project Delivery Organisation (PDO)

För att möta marknadens ökande efterfrågan på hanterade outsourcade uppdrag har AFRY bildat en specialiserad organisation för detta ändamål – Project Delivery Organisation (PDO).

PDO på AFRY har över tio års erfarenhet av att leverera lösningar genom en mycket effektiv metod som kan anpassas till alla uppdragsgivare. En av nycklarna till framgång är noggrann hantering och ständig förbättring av vårt intellektuella och strukturella kapital.

Våra etablerade processer med integrerade styrningsstrukturer gör det möjligt för oss att ta fullt ansvar för ett helt projekt eller en hel produktlivscykel samtidigt som kunden kontinuerligt deltar i uppdragets utförande.

För att tillgodose våra kunders varierande behov erbjuder PDO tre leveransmodeller – hanterade agila team, projekt och produktlivscykelhantering.

Arrangemanget kommer att utformas och optimeras för det specifika uppdraget samt kundens önskade engagemangsnivå.

Dessutom är PDO på AFRY en erfaren partner när det gäller att coacha våra kunder om hur de kan introducera, underhålla och förstärka agila WoW- och Lean-principer inom sina organisationer.

Viktiga erbjudanden
  • Hanterade agila team
  • Fullständig projektleverans
  • Produktlivscykelhantering
Thony Johansson
Head of PDO & Business, Connected Products

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.