AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Leveransmodeller: Projekt

Vi tar oss an produktutvecklingsprojekt från början till slut

Vi levererar hanterade produktutvecklingsprojekt där vi tar fullt ansvar under hela projektets livscykel, från definitionen av krav till slutleveransen.

Vi designar, arrangerar och optimerar ditt produktutvecklingsprojekt efter just dina behov. En projektleverans från AFRY ger dig många fördelar:

 • Det gör att du kan leverera teknik utanför din kärnverksamhet
 • Det ger dig möjlighet att utnyttja specialistkompetens som inte finns inom din egen organisation
 • Det underlättar budgeteringen, eftersom en prognos över den totala projektkostnaden är en del av leveransen
 • Det eliminerar behovet av att erbjuda resurshantering eftersom vi tar fullt ansvar för rekrytering och bemanning efter projektets behov
 • Det eliminerar behovet av att erbjuda projektledning eftersom vi tilldelar en projektledare som ska ansvara för den operativa hanteringen och ledarskapet under projektets genomförande
 • Det eliminerar behovet av att tillhandahålla kontorsutrymme eftersom projektteamet kommer att arbeta från AFRYs lokaler
 • Det ger en etablerad styrningsstruktur som garanterar den önskade engagemangsnivån och kontrollen under projektets genomförande
 • Det ger möjlighet att komma överens om uppfyllande av fördefinierade målsättningar och mål för varje projektfas

Våra projekt omfattar utveckling av produkter som innehåller inbyggda system och mekanik. Exempel på de produkter som levereras är styrenheter, övervakningssystem och kontrollpaneler för olika tillämpningar inom olika branscher.

Vi levererar:

 • Förstudier
 • Kravanalyser
 • Produktutvecklingsprojekt
 • Expertis inom funktionell säkerhet
Thony Johansson - Head of CS & Business, Connected Products
Thony Johansson
Head of CS & Business, Connected Products

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Thony Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.