SCM Logistics woman tablet

Logistik

AFRYs logistikerbjudande täcker allt från stora och småskaliga transportlösningar till detaljerad planering och samarbete inom leverantörskedjan. Ökat hållbarhetskrav och förändrade konsumentbeteenden genererar ständigt nya behov och förutsättningar för verksamheter att anpassa sig till. Det finns därför ett behov av att kontinuerligt införa nya tillvägagångssätt och designa nya logistiklösningar. 

Samordnad varudistribution behöver designas parallellt för att tillsammans kunna bidra till en mer hållbar framtid, samtidigt som leveransprecision och ledtid ej försämras. 
 
Digitala lösningar implementeras för att simulera och testa olika scenarion i syfte att identifiera de bästa materialflödena. En ökad digitalisering möjliggör även en högre tillgänglighet på information. Det underlättar vid samarbete mellan olika aktörer och i arbetet med att planera arbetsflöden och reducera transporter. 
 
AFRY erbjuder kompetens och lösningar inom dessa områden, för att skapa en hållbar framtid. 

 

Vårt erbjudande

  • Samordnad varudistribution
  • Bygglogistik
  • Design av distributionsstruktur
  • 3PL och 4PL design
  • Utformning och optimering av lager
  • Simulering av produktion och logistik
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Jyrki Latvala
Technology Manager, Technology and Smart Solutions

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.