Machinery safety device

Maskinsäkerhet

Maskinsäkerhet är nyckeln till en hållbar produktion

Maskinsäkerhet resulterar i bäst-i-klass maskinprestanda. Maskinsäkerhet minskar riskerna, ökar produktiviteten och förbättrar arbetsmiljön. Detta kallar vi win-win. Det är också därför AFRY började sin resa inom Maskinsäkerhet och har bibehållit det som sin kärnverksamhet i över 125 år.

Maskinsäkerhetsteamet hos AFRY är kompetenscentrumet inom människa-teknik-organisation (MTO) perspektivet. Vi möjliggör våra kunder att utnyttja digitaliseringens fulla potential samtidigt som de bibehåller säkerhetskulturen.

Vi är ett team erfarna experter, specialister och EN- och ISO-standardutvecklare med en djupgående förståelse för kraven, direktiven och standarderna som våra kunder efterfrågar. Oavsett om arbetet avser enstaka maskiner eller hela produktionslinjer, tar vi hänsyn till samtliga direktiv och bistår våra kunder gällande alla relevanta certifieringar.

Vår erfarenhet inom Maskinsäkerhet härstammar från 1895. Då utförde vi säkerhetsinspektioner av ångpannor. Sedan dess har vår expertis utvidgats och inkluderar idag ett flertal industrier.

Tack vare vår gedigna bakgrund vet vi hur vi ska anpassa vårt tillvägagångssätt. Innan arbetet påbörjas lyssnar vi alltid in kundens behov och genomför vårt säkerhetsarbete på ett relaterbart, hanterbart och värdeskapande sätt.

Våra erbjudanden

Riskbedömning Arrow pointing right
hero 3

Riskbedömning

Vi angriper varje steg i riskbedömningen med ett noggrant och systematiskt arbetssätt.

Vår process inkluderar identifiering, analys, granskning och utveckling, och täcker alla oförutsedda risker och kostnader.

Säkerhetsstyrning Arrow pointing right
Woman wearing helmet in the industry

Säkerhetsstyrning

För att ett styrsystem ska kunna klassas som en säkerhetsstyrning måste det uppfylla ett flertal internationella standarder. Det kan vara en utmanade uppgift att identifiera relevanta regelverk och säkerställa efterlevnad. AFRYs erfarna specialister vägleder er pedagogiskt genom varje steg.

Vi certifierar och godkänner säkerhetsstyrningar och bistår vid installation.

Behöver du även stöd med programmering så har vi ett nära samarbete med våra kollegor inom Automation.

PED Arrow pointing right
pressure-gbbfdb7499_1920 Pressure Equipment Directive PED  Manometer

Pressure Equipment Directive (PED)

På AFRY stöttar vi kunden i frågor kring tryckkärlsdirektivet (PED) (2014/68/EU). Vid varje steg bistår våra konsulter med meningsfull vägledning, vare sig det gäller

  • konstruktion
  • produktion
  • eller överensstämmelser.

Med vår erfarenhet – oavsett om det är ett tryckkärl, tryckbärande tillbehör, industriella rörledningar eller säkerhetsanordningar – hamnar produkten snabbare på marknaden.

 

ATEX Arrow pointing right
gettyimages-483451315 ATEX bio gas machinery safety

ATEX

Brandfarliga ämnen såsom gaser, dimma, ångor eller lättantändligt damm kan lägga grund för en potentiellt explosiv atmosfär på arbetsplatser.

För att förebygga olyckor stöttar vi kunder gällande ATEX-direktiven (99/92/EG och 2014/34/EU).

Utöver detta utför vi granskningar och framställer utbildnings-, tränings- och underhållsmaterial.

CE märkning Arrow pointing right
CE marking production line machinery safety illustration

CE marking

CE-märkning är obligatoriskt för produkter som täcks av EU-direktiven, och för produkter som behöver ett CE-märke.

På AFRY arbetar vi med individuella maskiner såväl som produktionsanläggningar – vilka båda kräver genomgång.

Vi stöttar våra kunder genom hela CE-märkningsprocessen enligt Maskindirektivet:

  • Analys
  • Riskbedömning
  • Kvalitetförsäkran
  • Teknisk dokumentation

Dessutom erbjuder vi specialanpassade lösningar, såsom granskning av befintligt material.

Igor Bogunic Safety EHS manager
Utmana oss!
"Vi tror att vi kan utveckla din säkerhet  och bli nästa succéprojekt Engineered by AFRY"

Igor Bogunic
Manager Safety & EHS

Hur vi certifierar hela produktionslinjer

Vår kvalitetssäkrade och verifierade process börjar med att vi identifierar de relevanta regelverken såsom direktiv, förordningar och standarder. Därefter dokumenterar vi och bedömer riskerna. Vi genomför även utförliga utredningar innan produkten testas.

Säkerhet utgör en väsentlig del av dokumentationen. Med stöd av våra experter inom teknikinformation, uppfyller manualerna alltid lagkraven såväl som kundens grafiska riktlinjer.

Slutligen kan kunden skriva under försäkran om överenstämmelse, och CE-märket kan appliceras.

illustration machinery_safety_process_1440 uncropped with margines
The machinery safety process

STEP 1 – Identification: Identify directives and harmonized standards for the product. 765/2008, article 30.
STEP 2 – Risk Assessment: Verify product-specific requirements. Determine intended use and foreseeable misuse. Evaluate > Eliminate/reduce.
STEP 3 – Notified Body: Review if an independent assessment is required.
STEP 4 – Quality Assurance: Test and verify the compliance for all products.
STEP 5 – Documentation: Compile the Technical Construction File and Information of use. The TCF needs to be available for 10 years.
STEP 6 – CE-marking: Apply the CE-mark on the product and sign the declaration of conformity.
Computer document on desk

Information och strategi för ett ökat värde

I samarbete med Teknikinformation levererar vi ett komplett erbjudande inom säkerhet.

Frequently Asked Questions

Är Maskinsäkerhet ett lagkrav? Arrow pointing right

CE-märkning enligt Maskindirektivet, till exempel, är endast obligatoriskt för produkter för vilka det finns EU-direktiv, och för produkter som behöver ett CE-märke.

I andra fall gäller exempelvis användardirektiven.

På AFRY möjliggör vi både CE-märkningar och granskningar i samråd med våra kunder.

Kan Maskinsäkerhet minska kostnader? Arrow pointing right

Maskinsäkerhet är en investering i en framtida finansiella trygghet. Säkra maskiner har högre produktivitet, lägre kassering samtidigt som tillverkaren undviker skadestånd, rättstvister, förlikningar och produktionsstopp.

Dessutom skyddar Maskinsäkerhet den mest värdefulla tillgången: de anställda.

Inom vilka branscher jobbar AFRY? Arrow pointing right

Fokuset inom AFRY har främst legat på industrier inom materialhantering och process såsom livsmedel, läkemedel, papper och massa, tillverkning, gruvor och mineraler, etc. De senaste fyra årtiondena har AFRY expanderat sitt fokus och täcker numera maskinsäkerhet inom Energy, infrastruktur och digitala säkerhetslösningar.

Igor Bogunic - Global Head of Safety & EHS Management

Igor Bogunic

Global Head of Safety & EHS Management

Drives, manages and develops projects and new business through sustainability, digitalization & safety.

Kontakta Igor Bogunic

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Flere kolleger

Kombinerad kompetens för helheten

Vi kombinerar spetskompetenser och applicerar tvärfunktionella arbetssätt genom hela produktlivscykeln. Maskinsäkerhet är ett tillämpbart område där vi drar fördel av vår samlade expertis.