AFRY Management Consulting Client cases

Mäta hållbarhetsprestanda

Nyckeltal för att mäta hållbarhet på ett vetenskapligt sätt.

Kraven på en mer hållbar affärsverksamhet blir allt hårdare, vilket innebär att hållbarhetsarbetet måste mätas och följas upp systematiskt. Hållbara nyckeltal ger ett konkret svar på frågan om hur hållbart ett företag faktiskt är.  

Med AFRYs digitala verktyg kan vi mäta hållbarhetsprestanda på både övergripande nivå och detaljnivå. Det är ett enkelt sätt att analysera data och mäta hållbarhetsprestanda med vetenskapliga metoder. Modellen illustrerar sambandet mellan olika aktiviteter och hur de bidrar till hållbarhetsprestandan.  

Modellen för hållbara nyckeltal har tagits fram för att öka transparensen i AFRYs egen verksamhet och säkerställa att hållbarhetsarbetet ligger i linje med vår affärsstrategi. Den kan dock användas inom många olika branscher för att följa upp såväl verksamheten som leverantörer och enskilda aktiviteter.  

Vi tillhandahåller en webbaserad plattform med en digital mätmodell som  

  • samlar in data  

  • utför beräkningar   

  • analyserar datauppgifterna  

  • visualiserar mätresultaten.  

Allt detta sker på ett användarvänligt sätt som är enkelt för kunder, medarbetare och allmänhet att följa.  

Vi hjälper dig också att analysera vilka av de 20 ekonomiska parametrarna och 2 500 samhälls- och miljörelaterade aspekterna som är viktiga för just din verksamhet och därmed för företagets hållbarhetsprestanda.  

Jacob Rydholm

Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Annelie Bergsjö

Business Development and Sales Manager, Specialized Operational Excellence
Reforestation

Sustainable Business Performance Indicators