CH_Vermessung_Laserpoint

Mätteknik

AFRYs tjänster inom mätteknik

AFRY erbjuder kartläggningstjänster för den påverkan ett byggprojekt har på byggnader, anläggningar och utrustning i sin närmaste omgivning.

Vi sammanställer en lista över potentiella risker, som markvibrationer och buller, och presenterar våra resultat i form av en komplett riskanalys med förslag till begränsningar och kontrollåtgärder, så att projektet kan genomföras utan onödig störning av omgivningen.

Vi utför tekniska granskningar och föreslår och implementerar vibrationsabsorptionsåtgärder baserade på riskanalysen, före och efter arbetet utförs.

För att säkerställa att byggprojekt uppfyller de angivna normerna hjälper vi också till med olika typer av automatisk och manuell mätning.

Geoteknisk instrumentering

Vi har många års erfarenhet av geoteknisk instrumentering, mätning och konsultation. Vi erbjuder tjänster relaterade till installation och kalibrering av lutningsmätare, lastceller, grundvatten- och portrycksgivare, sprickmätare, temperatursensorer, spänningsmätare, extensometrar etc.

Avläsningar och registrering kan dokumenteras manuellt eller automatiskt via GSM-nätverk. Vårt mätsystem har genomgått grundliga tester och vi kan utföra installationer på avlägsna platser. Du kan enkelt logga in på vårt webbaserade system och få tillgång till avläsningarna för ditt projekt. Vi erbjuder också säkerhetsövervakningstjänster för anläggnings- och gruvkonstruktioner som dammar, tunnlar, gruvöppningar, grunder, jordarbeten och vallar, stödväggar, sluttningsstabilisering, underjordiska järnvägssystem, underjordiska kraftverk, broar, kulvertar, rörledningar, axlar, spontning etc. Nya uppdrag inkluderar instrumentering, styrning och övervakningsfunktioner för TeliaSonera och Fortum Värme för tunnelkorsningar i samband med byggandet av Citybanan.

Tack vare vårt nära och långsiktiga samarbete med ett antal instrumenttillverkare kan vi anpassa de instrument vi använder för projekt där förhållandena ställer extrema krav när det gäller slitage. Vi erbjuder också lösningar för fiberoptiska mätningar som är idealiska för strukturella hälsokontrollapplikationer. Systemet används för att mäta förändringar i de geometriska egenskaperna hos nya och befintliga konstruktioner som dammar, historiska byggnader, tunnlar, broar etc.