earth from outer space connected through digitalization

Nätverk av Testcentra

AFRY har byggt upp ett unikt nätverk av testcentra i Sverige med specialkompetens inom testning och verifiering 

Vår lösning resulterar i en heltäckande testrapport och vi sköter all samordning av testförfrågningar mellan de olika labben i vårt nätverk. Hos oss finns all kompetens samlad och vårt testpaketet omfattar allt från tester i en klimatkontrollerad vindtunnel till vattentestning i pool.    

Hållbarhet är en viktig del av AFRYs vision. En del av vår hållbarhetsstrategi kan kopplas till den cirkulära ekonomimodellen där resurser används på det mest effektiva sättet.    

AFRYs svenska nätverk av testcentra med specialkompetens tillgodoser kundernas testbehov. Testcentren är utspridda över hela landet, från Örnsköldsvik till Mjällby i Blekinge, inklusive vårt eget testcenter i Borlänge.   

 

Vårt erbjudande: 
  • Testning och kvalitetskontroll
  • Mätning och fältprov
  • Beräkning och simulering
  • Mekanisk och elektrisk design
  • Eftermarknad
  • Undersökningar av olyckor och materialteknik

Magnus Skärhem

Business Unit Manager, Test Center

Björn Andersson

Dept. Section Manager, Test Center