People discussing in a creative office space

Planering och konsekvensbedömningar

AFRYs tjänster inom planering och konsekvensbedömningar

I våra uppdrag för kommuner och regioner kan vi leda planarbetet framåt och ta fram utredningar, beslutsunderlag, tillstånd eller analyser.

Vi jobbar i hela planprocessen, från nationell och regional planering till översiktsplaner, detaljplaner och uppföljande studier av genomförda projekt. För privata beställare kan vi stötta i samarbetet med myndigheter och kommuner och ge förutsättningar för en effektiv planprocess.

Vi har kompetens inom alla obligatoriska aspekter för planarbete så som miljöbedömningar, trafikplanering, genomförandeekonomi, sociala aspekter, medborgardialog eller GIS-analyser. Vår stora erfarenhet och breda team skapar de bästa förutsättningar för varje projekt.

För att skapa hållbara stadsutvecklingsprojekt har AFRY ett metodsystem som värderar och prioriterar olika hållbarhetsaspekter anpassat för kund och kontext. Genom att systematiskt följa upp och analysera projektens hållbarhetsambitioner kan vi gå från vision till verklighet.

AFRY har specialistkompetens inom sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser samt lång erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar. Vi verkar även som processledare för intressentdialoger och aktivt deltagande i planprojekt.

Exempel på tjänster:

  • Landskapsarkitektur
  • Trafikplanering
  • BIM
  • Mät och kartteknik
  • Samhällsplanering

Martin Jonsson - Bitr. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Martin Jonsson
Bitr. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Martin Jonsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.