SCM Production group of people looking at white board

Produktion

Anpassning för framgång

Inom produktion finns det många möjligheter till ökad produktivitet eller sänkta kostnader. På grund av snabba förändringar i konsumenters beteende och efterfrågan blir det därmed viktigt med en flexibel och effektiv produktion och organisation. Förändringar i produktutbud och höga krav på kort ledtid vid produktlansering, kort leveranstid och säker leveransprecision blir allt viktigare.

För att hålla samma takt som konkurrerande företag är det därmed viktigt att ständigt förbättra produktionen. Förbättringar kan vara implementering av automatiserade tjänster, balansering och optimering av produktionslinjer, effektivisering av processer och dokumentation, flödesanalyser samt FMEA/SMED.
 
AFRY erbjuder den seniora kompetens som krävs inom dessa områden för att genomföra eller assistera i projekt, i syfte att identifiera samt implementera lösningar.

Vårt erbjudande

  • Fabrikslayout och internlogistik
  • Materialhantering och automation
  • Beredning av produktion och montering
  • Simulering av produktion
Pär Ström  - Business Unit Manager, Supply Chain Management
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Pär Ström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.