Road under a bridge

Projektledning för transportinfrastruktur och byggnader

Projektplanering och -ledning för byggprojekt inom fastigheter och transportinfrastruktur

Projekthantering tillhör kärnverksamheten på AFRY. Våra högkompetenta och erfarna projektplanerare levererar projekt av alla storlekar, och skapar värde för våra kunder i varje steg.

Det är samma grundprinciper som gäller, vare sig man hanterar samtliga utvecklingsfaser för en flygplats, eller projektleder ett stambyte i en bostadsrättsförening. För att kunna leverera kostnadseffektiva projekt med rätt kvalitet, i tid och inom budget, måste man ha kunskap, erfarenhet och rätt verktyg. Det har vi på AFRY.

Vi har skaffat oss omfattande erfarenhet och kapacitet inom effektiv projekthantering. Gemensamt förvaltar vi en ansenlig kunskaps- och kompetensbank, och ser oss själva som länken mellan kunder och designer, leverantörer och myndigheter, med fokus på gemensamma projektmål.

Vi underlättar hela processen, från kostnadsuppskattningar och riskhantering till genomförbarhetsstudier, från behovsanalyser till upphandlingsprocesser, med dess krav och anbudsunderlag, och från implementation till uppföljning, när väl anläggningen tagits i bruk. Vi bidrar med administration, planering, koordinering och ledning i varje steg.

I nära samarbete med våra kunder för att:

 • skapa projektgrupper
 • delegera ansvar och mandat
 • interagera med intressenter, inklusive myndigheter och statliga organ i förekommande fall
 • styra mot uppsatta mål för kvalitet, tid och kostnad
 • fokusera på hållbarhet varje projekt
 • förhindra social dumpning och begränsa antalet skador genom hög kompetens i SHA (säkerhet, hälsa och arbetsmiljö)

Vår service omfattar många områden från byggnation av vägar, järnvägar och byggnader. Inom construction management och byggledning erbjuder vi tjänster som:

 • Organisation och koordinering
 • Schemaläggning och kostnadshantering
 • Kontraktshantering
 • Säkerhetsledning
 • Byggledning
 • Kvalitetsledning
 • Inköp
 • Dokumentation 
Peter Hjelmze
BU Manager Project Management Sweden

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Sabrina Kammeier
Market Area Manager Cost Management

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Relaterade projekt