Road under a bridge

Projektledning transportinfrastruktur och byggnader

Projektplanering och -ledning för byggprojekt inom fastighet och transportinfrastruktur

Projekthantering tillhör kärnverksamheten på AFRY. Våra kompetenta och erfarna projektplanerare levererar projekt av alla storlekar, och skapar värde för våra kunder i varje steg.

Det är samma grundprinciper som gäller, vare sig man hanterar samtliga utvecklingsfaser för en flygplats, eller projektleder ett stambyte i en bostadsrättsförening. För att kunna leverera kostnadseffektiva projekt med rätt kvalitet, i tid och inom budget, måste man ha kunskap, erfarenhet och rätt verktyg. Det har vi på AFRY.

Effektiv projektplanering

Vi har skaffat oss omfattande erfarenhet och kapacitet inom effektiv projekthantering. Gemensamt förvaltar vi en ansenlig kunskaps- och kompetensbank, och ser oss själva som länken mellan kunder och designer, leverantörer och myndigheter, med fokus på gemensamma projektmål.

Stöd under hela processen

Vi underlättar hela processen, från kostnadsuppskattningar och riskhantering till genomförbarhetsstudier, från behovsanalyser till upphandlingsprocesser, med dess krav och anbudsunderlag, och från implementation till uppföljning, när väl anläggningen tagits i bruk. Vi bidrar med administration, planering, koordinering och ledning i varje steg.

Kundnära arbete

I nära samarbete med våra kunder för att:

 • skapa projektgrupper
 • delegera ansvar och mandat
 • interagera med intressenter, inklusive myndigheter och statliga organ i förekommande fall
 • styra mot uppsatta mål för kvalitet, tid och kostnad
 • fokusera på hållbarhet varje projekt
 • förhindra social dumpning och begränsa antalet skador genom hög kompetens i SHA (säkerhet, hälsa och arbetsmiljö)

Vägar, järnvägar och byggnader

Våra tjänster omfattar många områden från byggnation av vägar, järnvägar och byggnader.

Våra tjänster inom projektledning

Inom construction management och byggledning erbjuder vi tjänster som:

 • Organisation och koordinering
 • Schemaläggning och kostnadshantering
 • Kontraktshantering
 • Säkerhetsledning
 • Byggledning
 • Kvalitetsledning
 • Inköp
 • Dokumentation

Kontakt

Har du frågor om projektledning för vägar, järnvägar och byggnader, vänligen kontakta din lokala representant och expert eller någon av våra ansvariga inom området:

Relaterad information
Byggnader
Transportinfrastruktur

Sabrina Kammeier - Market Area Manager - Project Management

Sabrina Kammeier

Ansvarig projektledning Sverige

Kontakta Sabrina Kammeier

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
 Patrik Reic -

Patrik Reic

Sektionschef projektledning, region Syd

Kontakta Patrik Reic

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Marie Vinghamre - Market Area Manager, region Väst

Marie Vinghamre

Market Area Manager, region Väst

Kontakta Marie Vinghamre

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.