CH_Schiers_BIM

Projektsamordning med BIM och spelmotorteknologi

Storskaliga interaktiva BIM-modeller för bättre samordning

Med ny teknik skapas förutsättningar för att samordna stora projekt på ett bättre sätt. Genom att applicera spelmotorteknologi blir underlaget i vår BIM-plattform lättöverskådligt, ger en bra överblicksbild och underlättar beslutsprocessen.

Kraven på leveranssäkra och hållbara infrastruktur- och energiprojekt ökar bland aktörer och beställare på marknaden. Projekt måste drivas och samordnas på både ett mer kvalitativt och effektivt sätt för att undvika resursslöseri och hålla ned kostnader.

Nya möjligheter med 3D och spelmotorteknologi

Övergången från 2D till 3D har öppnat upp helt nya möjligheter för att applicera modern spelmotorteknologi i projekteringsarbetet och arbetsmodeller. I kombination med annan data från olika parter skapas storskaliga interaktiva BIM-modeller som ger förutsättningar för bättre samordning av projekt, stöd i beslutsprocessen men också samverkan i realtid.

Komplett, uppdaterat och tillgängligt underlag

På AFRY har vi sedan 2016 framgångsrikt arbetat med att applicera spelmotorteknologi i olika projekt. Med vår plattform för BIM skapar vi kompletta modeller som ger olika intressenter en helhetsbild och löpande tillgång till uppdaterad information.

Projekteringsunderlaget läses in i Unreal Engine och kombineras där med en terrängmodell som skapas utifrån data från Lantmäteriet. Det går även att komplettera med projektspecifik landskapsdata som exempelvis punktmoln. I BIM-modellen går det även att integrera GIS-information som fastighetskarta, vägnät, fornlämningar, Natura 2000-områden samt annan data som finns tillgänglig i projektet. Resultatet blir en komplett, uppdaterad och tillgänglig modell som är enkelt för användarna att använda.

Nya förutsättningar för samordning av projekt

Appliceringen av spelmotorteknologi skapar nya förutsättningar för att samordna stora projekt i större utsträckning. Underlaget i vår BIM-plattform är lättöverskådligt och intuitivt och ger därför en bra överblicksbild av projektet men också ett underlag som gör det möjligt att jämföra olika lösningar och fatta beslut.

Spelmotorteknologi lyfter BIM

Central i denna tjänst är Unreal Engine, en spelmotorteknologi som på ett intuitivt sätt visualiserar projektet. Genom att addera ytterligare datakällor skapar vi en komplett modell som ger möjlighet till bättre samordning och stöd i beslutsprocessen.

Samarbete för bättre projektsamordning

Tjänsten BIM med spelmotorteknologi är ett resultat av ett samarbete mellan AFRY, Unreal Engine och Lantmäteriet samt även andra dataleverantörer och är en del i AFRYs arbete för bättre samordning i projekt och mer hållbara lösningar.

Kontakt

Har du frågor om BIM med spelmotorteknologi, vänligen kontakta vår experter och ansvarig för tjänsten:

AFRY contact person generic image
Markus Nordström
Service Manager

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Markus Nordström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av