Infra-Buildings, electrical engineering, security, communication

Risk Management Program

Riskhantering och förmågeanalys

Myndigheter, företag och offentlig verksamhet står inför utmaningar både i den dagliga verksamheten och i att framtidssäkra sina investeringar. Dessa utmaningar omfattar allt från marknads- och driftsrelaterade risker till risker inom hållbarhet, finansiering, regulatoriska och säkerhetsrelaterade frågor.

Vissa risker är lättare att hantera och åtgärda medan andra är både mer komplexa att hantera och svårare att prioritera åtgärder mellan. En tydlig vägledning hjälper till i denna beslutsprocess och ger plats för ledningsgruppen att föra framåtriktade diskussioner.

AFRY har lång erfarenhet av att dokumentera, analysera, kvantifiera och motverka risker för säkerhetskänslig och samhällsviktig infrastruktur och tjänster. Vi utgår från databaserat underlag med expertintervjuer och workshoppar med ledningen på företags-, koncern- och styrelsenivå.

Kundvärde

  • Grund för att förstå och spåra den aktuella risksituationen och hur man kan prioritera mellan åtgärder baserat på kostnadskvantifierad analys
  • Benchmark av nuvarande riskramverk, analys, process och policys gentemot bransch och ISO standarder med förslag om åtgärder för att uppfylla dessa
  • Hjälper ledningsgrupp och styrelse att uppfylla sitt ansvar för hur och när riskhanteringsprocessen skall planeras och genomföras på ett transparent och spårbart sätt

AFRYs Risk Management Program

Vår metodik bygger på beprövad erfarenhet och standarder såsom ISO 31000 (Riskmanagement) och ISO 22301 (Samhällssäkerhet och kontinuitet) och kan anpassas till både företags- och landsspecifika krav. Analysarbetet kan göras på övergripande nivå eller omfatta fullständig granskning inklusive förmågebeskrivning och hållbarhetsrisker.

Joakim Strandqvist - Senior consultant Risk and Public Safety
Joakim Strandqvist
Senior consultant Risk and Public Safety

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Joakim Strandqvist

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.