Representation of digital landscape with dark blue background, interconnected lines and icons

Robust kommunikation: IP-nätverk

AFRY hjälper kunder att ta fram säkra och robusta lösningar för IP-nätverk

De ökande hoten i omvärlden har stärkt behovet av övervakning med snabb och intelligent databearbetning samt robust och säker kommunikationsinfrastruktur.

Inom området IP-nätverk handlar robust kommunikation om att alltid vara uppkopplad och alltid vara nåbar. En konsekvens av detta blir - alltid exponerad för hot och intrång.

Dagens tekniska lösningar måste klara av morgondagens utmaningar där allt fler områden blir digitala och uppkopplade. Denna utveckling drivs av kravet på att alltid kunna komma åt information oavsett var man befinner sig. Det måste kunna ske snabbt, tillförlitligt samt säkert.

Cloud-lösningar är idag en vital del i denna bild men skapar samtidigt även utmaningar när det gäller lagring av känslig data. Edge Cloud med mikrodatacenter kan därför vara en viktig del i en övergripande cloud-lösning. Detta tillsammans med mikrosegmentering för att begränsa möjligheten för obehörig åtkomst inom den egna datainfrastrukturen.

Ur ett livscykelperspektiv behövs en väldefinierad och implementerad säkerhetspolicy som kontinuerligt underhålls och uppdateras.      

Miljö- och hållbarhetsperspektivet behöver beaktas vid utveckling av framtidens robusta kommunikationsinfrastruktur, ytterst för att bidra till FN:s globala miljö- och hållbarhetsmål. Samtidigt innebär detta stora värdeskapande möjligheter för företag och organisationer.

IP-nätverk inom Robust Kommunikation på AFRY

AFRY hjälper kunder att uppnå robusthet, tillgänglighet samt upplevd prestanda och funktionalitet i sina IT- och kommunikationsmiljöer. Robusthet är ett krav i dagens uppkopplade värld och omfattar dels logisk och fysisk säkerhet, dels tillförlitlighet. Detta sker självklart i samklang med kostnadsbesparingsmål och krav på effektivisering.

Tjänsterna omfattar strategisk rådgivning, marknadsanalyser, förstudier, risk- och sårbarhetsanalyser, kravspecificering, upphandlingsstöd, projektledning, design & utvecklingsarbete, implementering, systemintegration, test & verifiering & validering samt drift & underhåll.

Kombinationen av vår kompetens inom robust kommunikation och hållbar utveckling innebär att våra kunder får optimerade, kostnadseffektiva och framtidssäkra kommunikationslösningar.

Exempel på tekniker och kompetensområden som vi behärskar inom robusta IP-nätverk är:

 • Helhetsåtaganade i form av migreringsuppdrag
 • Routing, Switching
 • Brandväggar
 • Nätverksdesign
 • IoT
 • Cloud, Edge Cloud
 • Automatisering
 • Software Defined Networks (SDN)
 • Network Service Orchestration (NSO)
 • Segmentering, mikrosegmentering
 • Virtualisering

Exempel på referensprojekt:

 • Migreringsprojekt aktiv utrustning metronät. 400 noder. 100% kvalité, dvs inga misslyckade migreringar. Kund – svensk mobiltelefonioperatör.

Exempel på kunder:

 • Kommunikationsoperatörer
 • Försvarsmakten, Försvarets Materielverk
 • Telekombolag
 • Region Stockholm
 • Fastighetsbolag
 • Facebook/Telindus
Eskil Bendz - Unit Manager Connectivity and System Solutions
Eskil Bendz
Unit Manager Connectivity and System Solutions

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Eskil Bendz

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.