Samhällsskydd och beredskap

Samhällsskydd och beredskap

Samhällsskydd och beredskap

Trygga och motståndskraftiga samhällen

Genom vårt arbete inom samhällsskydd och beredskap bidrar vi på AFRY till att göra samhället tryggare och mindre sårbart.

Genom AFRYs expertis inom samhällsskydd och beredskap bidrar vi till att bygga hållbara samhällen. Det gör vi genom att öka förmågan hos våra kunder och samarbetspartner att hantera olika händelser - allt från kriser till vardagsrisker. Vi ökar förmågan hos dem att motstå svåra händelser, och snabbt kunna anpassa sig till ett nytt läge.

Riskanalyser fångar helheten

Samhällsskydds- och beredskapsfrågor är breda och går in i många områden. De riskanalyser som görs är kvalitativa och syftar till att fånga in en helhet och tar hänsyn till flera olika perspektiv eller riskbilder. De är ett komplement till den klassiska kvantitativa analysen.

Risk- och sårbarhetsanalyser kopplat till lagen

Vi har lång erfarenhet av att göra risk-och sårbarhetsanalyser för kommuner, län och myndigheter, kopplat till lagen om extraordinära händelser, LEH 2006:544. Det inbegriper erfarenhet av arbete med olycksprevention, samhällsskydd och krisberedskap från myndighetsnivå till kommunal nivå.

Tjänster inom samhällskydd om beredskap

Våra tjänster inom området är bland annat:

 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Resiliens
 • Utredning/analys civilt försvar
 • Beroendeanalys
 • Styrel
 • Kommunala handlingsprogram
 • Sociala riskanalyser
 • Metodutveckling krisberedskap
 • Systematiskt säkerhetsarbete
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Krisberedskap

Kontakt

Har du frågor om samhällsskydd och beredskap, vänligen kontakta vår experter inom området:
Jennie Torstensson Ossmark på AFRY i Malmö, jennie.ossmark.torstensson@afry.com, 010-505 10 48.
Anders Norén på AFRY i Malmö, anders.noren@afry.com, 010-505 51 49.

Vår samlade kompetens och expertis

BRANDSKYDD, RISK OCH SÄKERHET