Infra-Buildings, solar power

Solenergi

Solenergi för lägre driftskostnad och minskad klimatpåverkan

Som experter kan vi hjälpa dig med förstudier, kalkyler, projektering, upphandling, kontroll, besiktning och utvärdering.

Vad kan taket på en förskola och ett väderskydd vid en parkeringsplats ha gemensamt? Med rätt förutsättningar kan båda utnyttjas för att generera solenergi och bidra till att verksamheterna blir självförsörjande.

Solpaneler genererar el

Vi har ett stort antal solenergiexperter över hela landet som hjälper våra kunder att utnyttja solenergin, sänka driftskostnaderna och minska klimatpåverkan.

Redan 2006 designade vi det som då var Sveriges största solcellsanläggning, på Ullevi i Göteborg. Och resan fortsätter. Med vår kompetens gör vi allt från förstudier och kalkyler till projektering, upphandling, kontroll, besiktning och utvärdering.

Solcellsanläggningar kräver lite underhåll

Det är inte bara miljömässigt hållbart att generera el via solpaneler. Det är också ekonomiskt. Investerings- och driftkostnaderna är låga jämfört med andra förnybara energislag och anläggningarna kräver ytterst lite underhåll.

Lagring av solenergi

Lagring av solenergi ökar. Ju mer tekniken utvecklas och förutsättningarna förbättras så ökar också behovet av att lagra solenergi. Här finns olika metoder. Våra experter, som många ligger i framkant vad gäller lagring av energi, hjälper så klart till att ta fram den bästa lösningen.

Relaterade energieffektiviseringstjänster

Kontakt

Har du frågor om solenergi eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Oskar Bohlin - Solenergi, Göteborg

Oskar Bohlin

Solenergi, Göteborg

Kontakta Oskar Bohlin

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Webbinarium solcellsinstallation byggnader

Solceller på kulturhistoriska fastigheter

Statens fastighetsverk (SFV) har fått i uppdrag av regeringen att öka användningen av solenergi. På uppdrag av SFV genomför AFRY förstudier av möjliga lösningar för solceller på ett antal fastigheter, däribland Carlstens fästning och Drottningholms slott.

Se film nedan

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.