Infra-Buildings, solar power

Solenergi

Solenergi för lägre driftskostnad och minskad klimatpåverkan

Som experter kan vi hjälpa dig med förstudier, kalkyler, projektering, upphandling, kontroll, besiktning och utvärdering.

Vad kan taket på en förskola och ett väderskydd vid en parkeringsplats ha gemensamt? Med rätt förutsättningar kan båda utnyttjas för att generera solenergi och bidra till att verksamheterna blir själförsörjande.

Solpaneler genererar el

Vi har ett stort antal solenergiexperter över hela landet som hjälper våra kunder att utnyttja solenergin, sänka driftskostnaderna och minska klimatpåverkan.

Redan 2006 designade vi det som då var Sveriges största solcellsanläggning, på Ullevi i Göteborg. Och resan fortsätter. Med vår kompetens gör vi allt från förstudier och kalkyler till projektering, upphandling, kontroll, besiktning och utvärdering.

Solcellsanläggningar kräver lite underhåll

Det är inte bara miljömässigt hållbart att generera el via solpaneler. Det är också ekonomiskt. Investerings- och driftkostnaderna är låga jämfört med andra förnybara energislag och anläggningarna kräver ytterst lite underhåll.

Lagring av solenergi

Lagring av solenergi ökar. Ju mer tekniken utvecklas och förutsättningarna förbättras så ökar också behovet av att lagra solenergi. Här finns olika metoder. Våra experter, som många ligger i framkant vad gäller lagring av energi, hjälper så klart till att ta fram den bästa lösningen.

Webbinarium

Webbinarium 29 maj - Solcellinstallationer i byggnader - Se inspelningen nedan.

Kontakt

Har du frågor om solenergi, vänligen kontakta din lokala representant och expert eller våra ansvariga inom området:

Oskar Bohlin på AFRY i Göteborg, oskar.bohlin@afry.com, 010-505 46 69
Ebba Vang på AFRY i Stockholm, ebba.vang@afry.com, 010-505 04 98
David Wargert på AFRY i Malmö, david.wargert@afry.com, 010-505 09 46

Solcellsinstallationer i byggnader

Solceller på kulturhistoriska fastigheter

Statens fastighetsverk (SFV) har fått i uppdrag av regeringen att öka användningen av solenergi. På uppdrag av SFV genomför AFRY förstudier av möjliga lösningar för solceller på ett antal fastigheter, däribland Carlstens fästning och Drottningholms slott.

Se film nedan

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.