Infra-Buildings, solar power

Solenergi

Solel spar miljön och pengar

Tillsammans kan vi bygga en hållbar framtid med energi från solen. 

Vad kan taket på en förskola och ett väderskydd vid en parkeringsplats ha gemensamt? Om vi på AFRY får bestämma består båda av solceller.

Redan 2006 designade vi det som då var Sveriges största solcellsanläggning, på Ullevi i Göteborg. Och resan fortsätter. Vi hjälper dig med allt från förstudier och kalkyler till projektering, upphandling, kontroll, besiktning och utvärdering.

Sänkta driftskostnader och minskad klimatpåverkan

Det är inte bara miljömässigt hållbart att generera el via solpaneler. Det är också ekonomiskt. Investerings- och driftkostnaderna är låga jämfört med andra förnybara energislag och anläggningarna kräver ytterst lite underhåll. 

Vi har ett stort antal solenergiexperter över hela landet som hjälper våra kunder att utnyttja solenergin, sänka driftskostnaderna och minska klimatpåverkan.

Kontakt

Har du frågor om solenergi, vänligen kontakta våra expert inom området:

Nils Norlander på AFRY i Uppsala, nils.norlander@afry.com, 010-505 33 21
Elin Elmehag på AFRY i Göteborg, elin.elmehag@afry.com, 010-505 13 53
Ebba Vang på AFRY i Stockholm, ebba.vang@afry.com, 010-505 04 98
David Wargert på AFRY i Malmö, david.wargert@afry.com, 010-505 09 46.

Webbinarium

Webbinarium 29 maj - Solcellinstallationer i byggnader - Se inspelning nedan.

Relaterad information
Solceller på kulturhistoriska fastigheter
Energieffektivisering
Hållbart byggande

 

Solcellsinstallationer i byggnader