Infra-Buildings, commercial kitchens

Storkök

Experter på stora kök

Hängivenhet, noggrannhet och kreativitet är våra ledord när vi skapar hållbara lösningar för storkök. Vi sätter stort värde på samarbete och flexibilitet under processens samtliga skeden i syfte att nå ett gott arbetsklimat med dig som partner och kund.

Högt tempo, värme, os och ånga. Stränga krav på god hygien och förväntansfulla gäster. Under sådana förutsättningar ska personalen i stora kök tillaga god och nyttig mat. Vårt mål är att ge dem en bra arbetsmiljö. 

Storkökstjänster och projektering

Vi som storkökskonsulter hjälper dig oavsett om du vill utveckla och projektera nya eller komplettera och ändra befintliga storkök för sjukhus, skolor, restauranger, caféer eller personalmatsalar. Har du redan en idé. Då ritar vi upp den i 3D och du kan då direkt göra ett första besök i köket. 

Oberoende storkökskonsulter

Vi arbetar fristående, oberoende av leverantörer, entreprenörer och andra ekonomiska intressenter inom storköksbranschen. Det ger oss möjlighet att föreslå optimala lösningar som bygger på kunskap och erfarenhet. 

Vi erbjuder storköksplanering i alla skeden:

  • Utredning.
  • Projektering.
  • Upphandling.
  • Kontroll och besiktning.
  • Bygghandlingar och 3D- modeller.

Kontakt

Har du frågor om storkök, vänligen kontakta våra experter inom området:
Helen Asplund, helen.asplund@afry.com, 010-505 01 73.
Huw Brandt, huw.brandt@afry.com, 010-505 39 27.
Sara Tuomaala, sara.tuomaala@afry.com, 010-505 48 59.
Mikael Anderberg, mikael.anderberg@afry.com, 010-505 12 18.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustikprojektledning och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralitet och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad!