Storkök - för sjukhus, skolor och restauranger

Storkök – för sjukhus, skolor och restauranger

Köksexperter med blick för helheten

AFRYs storköksteam utvecklar och projekterar kök för sjukhus, skolor och restauranger. Vi utför även kompletteringar och ändringar av befintliga kök, både större och mindre. Alltid med helheten och de mest hållbara lösningarna för ögonen.

Att utveckla och projektera kök är komplext. Det kräver förmågan att se och förstå byggprojektet i sin helhet – inte bara just köksytan. Det är nödvändigt om du både vill skapa ett resurseffektivt kök där köks- och serveringspersonal får en bra arbetsmiljö.

Byggnadens möjligheter och begränsningar

I våra uppdrag försöker vi alltid se köket utifrån projektets stora ramar. Vi tar med andra ord hänsyn till byggnadens alla möjligheter och begränsningar.

Vi har ett tydligt fokus på arbetsmiljöfrågor som hygien, flöden, anpassade ytor, ergonomi och användarvänlighet. Vi tänker också på energieffektivisering och hur du ska kunna anpassa köket enligt olika miljökrav.

Vad vi gör

AFRYs köksteam utreder, projekterar och utför kontroll och besiktningar av kök. Vi stöttar även vid upphandling. Vårt jobb handlar alltså mycket om att ta fram handlingar som ritningar, beskrivningar och kalkyler. Men minst lika viktig är vår förmåga att – utifrån vår blick för helheten – ge råd och samordna.

Erfarenhet och kunskap

Vi som arbetar i AFRYs köksteam har olika bakgrunder. Några av oss är byggnadsingenjörer, andra har entreprenörskunskap och erfarenhet från restaurangvärlden och kockyrket. Den breda kunskapsbasen gör att vi kan skapa kök som fungerar – utifrån krav på ekonomi, arbetsmiljö och hållbarhet.

Resurseffektivt kök och bra arbetsmiljö
AFRYs köksteam utreder, projekterar och utför kontroll och besiktningar av kök.

Samordning av önskemål och krav

En storköksprojektering rymmer många olika aktörers intressen och viljor. I projekten möts bland annat projektledare, installationsansvariga, kostchef och kökspersonal – en utmaning som vi är vana att hantera.

Vi lyssnar noga på alla som deltar i projektet, och ser till att samordna de olika viljorna och kraven. Som uppdragsgivare slipper du oroa dig för att något ska hamna mellan stolarna. Ju tidigare vi kommer in i processen, desto mer brukar vi kunna tillföra till projektet.

Stöd och råd i olika faser

Som konsulter är vi vana att hjälpa våra uppdragsgivare i alla delar av en byggprocess. Vi kan hjälpa till från utredning och projektering, fram till kontroll under byggnation och besiktning av färdigt kök. Vi ger även stöd vid upphandling.

Större och mindre projekt

Vi hjälper till både i större och mindre projekt. Ett större uppdrag kan till exempel handla om att skapa ett stort produktionskök. De mindre uppdragen handlar ofta om att anpassa äldre kök för dagens krav på arbetsmiljö, funktion och miljöregler.

Oberoende rådgivning

AFRYs köksteam är oberoende. Vi ger alltså råd utan att representera någon eller några särskilda varumärken.

3D-visualisering

Vårt storköksteam kan utifrån ritningar skapa en 3D-visualisering av det projekterade köket. Det ger en tydligare bild av hur olika lösningar kommer att fungera, och brukar underlätta och snabba på beslutsprocesserna i projektgruppen.

Storkök - Oberoende rådgivning
AFRYs köksteam ger råd utan att representera särskilda varumärken.

Våra uppgifter som kökskonsulter

- Ansvarar för utredning, både av befintliga kök och inför nybyggnad

- Ansvarar under projektering för löpande kontakter med berörda myndigheter.

- Upprättar förfrågningsunderlag i form av ritningar, kalkyler och tekniska beskrivningar.

- Samordnar olika krav och önskemål.

- Rådgivning – kring byggteknik, val av maskiner, layout med mera.

- Stöd vid upphandling – från ritningar via bygghandling fram till besiktning.

Checklistor säkrar kvaliteten

För att inte olika delar ska hamna mellan stolarna upprättar och jobbar vi alltid efter checklistor.

Med hjälp av listorna kvalitetssäkrar vi hur projekteringen ska gå till men också hur samordningen ska ske mellan installatörer och övriga projektörer.

Våra olika kunder

Idag har vi kunder inom både offentlig sektor och bland kommersiella aktörer. Vi brukar dela in dem i tre grupper:

- Offentlig verksamhet

- Fastighetsägare

- Arkitekter

- Storköksentreprenörer

Checklistor säkrar kvaliteten
Vi har kunder inom både offentlig sektor och bland kommersiella aktörer.

Storkök - dokumentation

AFRYs köksteam har en bred kunskapsbas. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla stora produktionskök eller anpassa befintliga kök efter dagens krav på arbetsmiljö, funktion och miljöregler.

Projekt och referenser

Förbättrad arbetsmiljö och enklare flöden

Äldreboendet Liljegården tog hjälp av AFRY för att renovera kök, matsal och café. Resultatet blev ett nytt modernt tillagningskök och en förbättrad arbetsmiljö. Matsalen och cafét fick både en ny modern utformning men också ett bättre flöde för gästerna.

Restaurang och café med serveringsyta åt två håll

Enköpings kommun engagerade AFRY i det nya familjebadet som skulle byggas där entrén även skulle omfatta en restaurang och café med serveringsyta åt två håll. Resultatet blev ett modernt kök med god överblick över caféets serveringslinje. Planeringen av köket gjordes också utifrån att badanläggningen skulle uppfylla miljökraven för Miljöbyggnad Silver.

Rätt dimensionerat kök med höga miljökrav

Nygårdsskolan tog hjälp av AFRY för utbyggnad och renovering av befintligt kök när skolan byggdes till. Resultatet blev ett nytt modernt kök dimensionerat för det större antalet elever. Köket som uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver planerades också för rationella produktionsflöden och en god arbetsmiljö.

Kontakt

Har du frågor om kök för sjukhus, skolor och restauranger eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Helen Asplund - Commercial Kitchen, Norrköping

Helen Asplund

Sektionschef, Storkök

Kontakta Helen Asplund

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralitet och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad!