SCM 4.0 woman biting on pen looking at digital screen

Supply Chain 4.0

Applicering av smarta funktioner och innovativa lösningar för din industri riskerar att bli stora och kostsamma projekt, speciellt om de genomförs utan genomarbetade planer eller tillräcklig kunskap. Metoder och tekniker såsom Internet-of-Things, avancerad robotteknik, analyser, "Big data" samt AI/maskininlärning kan dock snabbt förbättra produktionsutförandet om det appliceras och används på rätt sätt. 
 
Att genomföra större förändringar till en industri kräver en stor mängd planering och koordinering. För att förbereda för dessa förändringar är det nödvändigt med direktuppdaterad informationshantering med hjälp av funktionella IT stöd. För att påbörja utvecklingsprocessen från nuvarande läge till er framtida strategi behövs en tydlig plan över de aktiviteter som krävs och dess prioritering. 
 
AFRY erbjuder hjälp med implementering av digitalisering i din organisation, och tar dig ett steg närmare framtidens industri. 

Vårt erbjudande

  • Supply Chain 4.0 Audit
  • Realtidsplanering
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Du kanske också är intresserad av