Welder in action

Svetsansvar

Abonnera på svetsansvar

Översikt Arrow pointing right

AFRY erbjuder tjänsten svetsansvar som abonnemangstjänst

Idag finns våra svetsansvariga hos både stora och små företag inom en rad olika branscher såsom papper och massaindustrin, järnvägsfordon, industrirör, energi, byggsmide och grundläggning samt flyg- och rymdapplikationer.

Vi hjälper till att kvalitetssäkra och godkänna arbetet och i stort utföra tillsyn vid svetsning.

Våra konsulter, som tar på sig rollen som svetsansvarig, är utbildade antingen till IWT (International Welding Technician), IWE (International Welding Engineer) eller IWS (International Welding Specialist) och har goda ledaregenskaper.

Welderman shows a student welder how to weld

Svetsansvarig på deltid

Oavsett verksamhet kan det vara svårt att fylla en heltidstjänst med endast svetsansvar och samtidigt hålla sin specialistkompetens uppdaterad, vilket kan göra det komplicerat att ha denna kompetens inom bolaget.

Har ni behov av en svetsansvarig men kan inte få ihop tillräckligt mycket jobb för att skapa en heltidstjänst? Många av AFRYs kunder använder abonnemanget av just den här anledningen.

 

Så fungerar det Arrow pointing right

Abonnemang på Svetsansvarig vad innebär det?

Vi hjälper till att kvalitetssäkra och godkänna arbetet och i stort utföra tillsyn vid svetsning.

Till en fast månadskostnad står vi för svetsansvaret och finns tillgängliga för support när ni behöver snabb hjälp.

Tillsammans planerar vi tillsynsarbetet och hjälper er att hålla ordning i ert kvalitetssystem.

För platsbesök och mer omfattande insatser debiteras konsulten löpande per timarvode.

Man in work wear overlooking industrial scene

Kompetenserna IWT och IWE

Kompetensen är en bristvara. I Sverige idag så utbildas maximalt 25-30 IWE (International Welding Engineer) eller IWT (International Welding Technician) per år. Oavsett verksamhet kan det vara svårt att fylla en heltidstjänst med endast svetsansvar och samtidigt hålla sin specialistkompetens uppdaterad, vilket kan göra det komplicerat att ha denna kompetens inom bolaget.

På AFRY är vi närmare 20 konsulter som är diplomerade inom IWE och IWT.

Vi har idag svetsansvar hos företag inom en rad olika branscher såsom papper och massaindustrin, järnvägsfordon, industrirör, energi, byggsmide och grundläggning samt flyg- och rymdapplikationer.

Användningsområden Arrow pointing right

Kostnadseffektiv lösning på många vanliga utmaningar

Upplägget att abonnera på svetsansvar beskrivs av kunderna som en bra och kostnadseffektiv lösning på ett besvärligt problem. När du abonnerar på tjänsten ”Svetsansvar” kan du i lugn och ro utveckla din verksamhet medan vi sköter svetsansvaret åt dig. Nedan har vi listat vanliga utmaningar och frågeställningar som kunder har när de vänder sig till oss och väljer att abonnera på svetsansvar.

laptop remote work

"Vårt behov täcker inte en heltidstjänst!"

Oavsett verksamhet kan det vara svårt att fylla en heltidstjänst med endast svetsansvar och samtidigt hålla sin specialistkompetens uppdaterad. Detta kan göra det komplicerat att ha IWT och IWE kompetens inom bolaget.

Har ni behov av en svetsansvarig men kan inte få ihop tillräckligt mycket jobb för att skapa en heltidstjänst, då är abonnemanget av svetsansvar en bra lösning.

"Utsedd svetsansvarig behöver prioritera sin specialistkompetens!"

Fördelen med att abonnera på tjänsten ”Svetsansvar” är att vi har resurser och samlad kompetens inom företaget som kan hjälpa er i alla situationer som uppstår, oavsett vad det gäller.

person welding wearing a helmet and creating a cloud
Two men and one woman in a standing meeting

"Företagets verksamhet är lokaliserad på annan eller flera orter"

Vi har fler än närmare 20 konsulter med IWE och IWT diplom fördelade på ett tiotal kontor från norr till söder, redo att hjälpa er.

Detta innebär att det alltid finns någon att rådgöra när behovet dyker upp.

Var som helst i landet!

Dokument Arrow pointing right

Vanliga frågor

Vad gör en Svetsansvarig? Arrow pointing right

Svetsansvar

Svetsansvarig är den som har det övergripande ansvaret för kvalitetssystemet och de procedurer som systemet ska upprätthålla åt den svetsande verksamheten.

Det är den svetsansvarige som tar fram WPQR, WPS och Svetsplan enligt ISO 3834:2021 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material

Den svetsansvarige ser till att svetsare har rätt certifikat och att de är giltiga. Hen gör löpande kvalitetskontroller av att svetsningen utförs enligt rutinerna i ISO 3834 och att svetsinstrumenten är kalibrerade.

Hur blir man svetsansvarig?

Du bör vara svetsingenjör för att vara svetsansvarig och en svetsansvarig kan ha en svetskoordinator som hjälp men det är inte ovanligt att den svetsansvarige leder och koordinerar svetsarbetet själv.

Vad är skillnaden på svetsansvarig och svetskoordinator? Arrow pointing right

En svetsansvarig har det övergripande ansvaret, som ser till att alla krav för den svetsande verksamheten uppfylls. Att standarder eller regelverk efterföljs.

En svetskoordinator kan utföra de praktiska uppgifterna som krävs för att säkerställa kvaliteten och spårbarheten i svetsningen och ska ha lämplig kompetens och erfarenhet för att utföra sina uppgifter.

En svetskoordinator kan vara samma person som svetsansvarig eller en person som har fått delegerat ansvar från svetsansvarig.

AFRY har ett dussintal konsulter med rollen som Svetsansvarig men kan även ta rollen som svetskoordinator eller svetsrådgivare.

Vad gör en Svetsrådgivare? Arrow pointing right

En svetsrådgivare är specialist inom svetsning och material som ger råd och stöd till svetsande verksamhet.

AFRY utför svetsrelaterad felsökning och problemlösning inom svetsrelaterade produktionsprocesser. Hen hjälper till att välja rätt material eller svetsmetod och optimerar processen för att nå rätt kvalitetsnivå och ser till bästa möjliga produktionskapacitet.

Vårt erbjudande omfattar framtagning av svetsplaner, svetsmetoder och testplaner samt rådgivning avseende kvalifikationer. 

Läs mer under Svetsning och Material eller kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är skillnaden mellan IWE, IWT, IWS och IWI? Arrow pointing right

IWS, IWT, IWE och IWI är förkortningar för olika utbildningar som är lämpliga för svetsansvariga eller svetskoordinatorer.

IWE står för International Welding Engineer och är den högsta nivån av utbildning

Att vara IWE innebär att man läst till civilingenjör med inriktningen svetsingenjör, de flesta studerar vid KTH.

AFRY har ett dussintal konsulter som är Internationella svets ingenjörer, IWE.

IWT står för International Welding Technologist

Att vara IWT innebär att man har läst grundläggande kurser i matematik och svetsteknik.

IWS står för International Welding Specialist

IWS kan man bli genom en 8 veckors kurs. Allra vanligast är det att svetsare med några års praktisk arbetslivserfarenhet läser detta för att komma vidare i karriären. Som IWS har man befogenhet att göra vissa saker i klass 3 och 4 enligt ISO 3834 (trappor). IWS hjälper IWE med de dagliga sysslorna.

Vi har en handfull konsulter med IWS kompetens på AFRY.

IWI står för International Welding Inspector

IWI är ett tillägg som IWE, IWS och IWT kan skaffa. När du är IWI, Internationell svets inspektör, innebär det att du får övervaka en svetsare som utför arbete.

Vad betyder WPQR, hur tar man fram en WPQR och vad innehåller en WPQR? Arrow pointing right

WPQR - Welding Procedure Qualification Record

WPQR står för Welding procedure Qualification Record. På svenska kallas WPQR ibland för svetsprocedur.

WPQR skrivs av en IWE, IWT eller IWS och dokumentet granskas och godkänns av tredje part.

Tredje part som kan granska en WPQR är IWE.

Utifrån WPQR skapas WPSer som svetsaren använder för att utföra sitt jobb.

Vad betyder WPS, hur tar man fram en WPS och vad innehåller en WPS? Arrow pointing right

WPS - Welding Procedure Specification

WPS står för Welding procedure specification eller Svetsdatablad på svenska.

WPSen baseras på en WPQR och skapas av någon med adekvat kunskap om svetsteknik tillexempel en IWE.

En WPS innehåller information om maskininställningar och andra viktiga parametrar som svetsaren behöver för att utföra sitt jobb.

Vad är en Preliminär WPS? Vad står pWPS för och vad har man den till? Arrow pointing right

 pWPS – preliminary Welding procedure specification

Ibland väljer man att utfärda en preliminär WPS.

Anledningarna kan variera men oftast är det pressad tidplan som är orsaken.

Ledtiden för tredjeparts godkännande är några veckor, de ska granska dokumentet, göra slagprov och dragprov på testsvetsning. Under tiden kan företaget börja svetsarbetet med en så kallad preliminär WPS, en pWPS.

Ofta görs det en riskanalys innan pWPS utfärdas eftersom det finns en risk att tredje part underkänner och då måste en ny WPS utfärdas och allt arbete göras om.

Vad är en svetsplan och vad använder man svetsplanen till? Arrow pointing right

Svetsplan - Welding map

På engelska heter det svetskarta, Welding map. Det är mycket vanligt inom tryckkärlssvetsning.

En svetsplan innehåller olika WPSer och kan beskrivas som en övergripande karta över vad som ska svetsas och hur.

När krävs svetslicens och svetscertifikat? Arrow pointing right

Svetslicens, Svetscertifikat och Svetsarprövning

Svetslicens är en gammal benämning som inte längre används, svetslicensen var kopplad till företag, inte en person som certifikat och svetsarprövning är. När PED (Pressure Equipment Directive/Tryckkärlsdirektivet) trädde i kraft 2002 upphörde benämningen och kopplingen till företag och idag är svetslicensen ersatt med andra krav till exempel svetsarprövning och personcertifiering.

Hur länge gäller ett svetscertifikat?

En godkänd svetsarprövning gäller upp till 3år så länge den bekräftas var 6:e månad av svetsansvarig eller examinator att svetsaren arbetat inom giltighetsområdet.

Hur förnyar man svetscertifikat?

Förnyelse av certifikat sker hos granskande tredje part enligt något av alternativen:

  1. Vart 3:e år ny certifiering
  2. 2 år efter certifiering lämna in två svetsade provstycken för provning med röntgen, ultraljud eller mekanisk provning
  3. Bekräfta var 6:e månad att svetsaren arbetar för samma företag som ansvarar för tillverkning och att företaget verifierats enligt ISO 3834–2 eller ISO 3834–3

Vilka fördelar finns det med svetscertifikat?

Framförallt är det ett kvitto på att och vilka kunskaper du besitter inom svetsning.

Certifikatet är oftast ett krav för att få utföra svetsarbeten och kunder begär i princip alltid att få se det innan du får börja.

Hur länge gäller ett IW_X_ diplom? Arrow pointing right

Utbildningsbevis och Diplom

Ett IWS diplom, IWE diplom, IWT diplom och IWI diplom är bevis på att du genomgått utbildning med godkända prov i teori och praktik.

Utbildningsbeviset, IWS-, IWE-, IWT- och IWI- diplomet, gäller livet ut.

Kontakta oss för offert och frågor

Fredrik Videll - Business Unit Manager, Quality Engineering

Fredrik Videll

Business Unit Manager, Quality Engineering

Kontakta Fredrik Videll

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.