Svetsning och material

person welding  materials quality engineering

Svetsning och material

AFRYs specialistkompetens inom svetsning ser till att ditt system är intakt och säkert   

Svetsning och material är viktiga delar i kvalitetsstyrning och ingenjörsskap.  

Svetsning – det vanligaste sättet att foga samman komponenter på industri-, bearbetnings- och energianläggningar – är en kritisk länk i systemet.  Material och konstruktioner påverkas av svetsprocessen på olika sätt. Att kontrollera svetsfogarnas egenskaper är därför otroligt viktigt för att systemen ska vara intakta och säkra, och kraven på svetskvalitet är en obligatorisk del i många produktföreskrifter.   

Vår kompetens inom svetsning kompletteras av materialspecialister med bred kunskap om konventionella och avancerade metalliska material för olika typer av tillämpningar inom stålkonstruktion samt tryck- och processutrustning. Det kan till exempel handla om material med specialegenskaper som hög hållfasthet, extremt höga temperaturer och rostbeständighet, eller material för gasturbiner och jetmotorer.   

Felanalys med metallografisk undersökning och materialklassificering för att identifiera eventuella materialfel, materialegenskaper, svetsrelaterade defekter, rost och sprickor samt för att hitta den möjliga grundorsaken till fel och problem.   

Låt oss hjälpa dig med en helhetslösning som säkerställer att ditt system är intakt och säkert, eller vänd dig till oss med en specifik fråga.   

Vårt erbjudande: 
  • Svetsrådgivning:   

Våra svetstekniker och specialister väljer den bästa svetsmetoden och optimerar processen för att nå rätt kvalitetsnivå och bästa möjliga produktionskapacitet. Svetsrelaterad felsökning och problemlösning samt svetsrelaterade produktionsprocesser. Framtagning av svetsplaner, svetsmetoder och testplaner och rådgivning avseende kvalifikationer.   

  • Konstruktion och utformning:   

För att svetskonstruktioner och svetsfogar ska uppfylla konstruktionskraven enligt tillämpliga produktföreskrifter måste rätt materialspecifikationer väljas, nomenklaturen måste vara korrekt och rätt svetsspecifikationer måste användas.   

  • Regler och föreskrifter:   

Tolkning av regler och standarder enligt olika svets- och produktföreskrifter inom områdena: tryckutrustning – PED, EN 1090, ISO 3834, ASME, kärnkraft etc. Rådgivning kring och granskning av svetsrelaterad dokumentation.   

  • Svetskoordinator – IWE, IWT, IWS:   

Vi erbjuder stöd till din svetskoordinator, alternativt kan en av våra svetstekniker fungera som svetskoordinator i ditt projekt.   

  • Inspektion:   

Svetsinspektion och tillsyn. Inspektion av svetsfogar och svetsningar, stålkonstruktioner och processutrustning. Kompetens inom oförstörande provningsmetoder i enlighet med tillämpliga kriterier för kvalitetsgodkännande.   

  • Svetsansvar

Det ställs krav på Svetsansvar eller tillsyn vid svetsning, beskrivs i SS-EN ISO 14731, och det ställs även krav på kompetens hos utövaren i många tillverknings- och produktstandarder. Vi har kompetensen och har utvecklat en tjänst med Svetsansvar som abonnemangstjänst

  • Utbildning:   

Vi håller er uppdaterade om svetskraven i olika produktföreskrifter och erbjuder skräddarsydd utbildning i kvalitet, svetsteknik och svetsrelaterade regler och föreskrifter.   

Pipes ventilation

Se vår broschyr

Petrus Jansson
Business Unit Manager, Quality Engineering

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.