holding and checking ipad tablet

Systems Engineering

Expertstöd i alla delar av ett systems livscykel

Digitalisering och övergång till smarta, uppkopplade system innebär komplexa utmaningar. För att förvandla utmaningarna till möjligheter krävs ett systemtänk och ett strukturerat arbetssätt. Vi hjälper er att med ett helhetsperspektiv utveckla rätt system utifrån era behov och tillgängliga resurser.

Systems Engineering

Vad är systemarbete, och vad gör en systemingenjör?

Systemarbetsområdet har utvecklats utifrån behoven att hantera stora komplexa utmaningar, såsom de första månlandningarna, och vidareutvecklats för att nyttjas inom flyg och försvar. I och med att utvecklingstakten, komplexiteten och konkurrensen i dagens projekt ökar har strukturerat systemarbete etablerat sig i fler branscher. Behovet av systemingenjörer med systemperspektiv har aldrig varit större.

Systemingenjören skapar och förmedlar en bredare förståelse av hur komplexa uppdragsbehov samt olika tekniska utmaningar analyseras och utvärderas för att riskminimera systemlösningen. Systemingenjörer är ofta naven i ett nätverk av tekniska experter, och använder ett gemensamt systemspråk, ofta tillsammans med grafiska modeller, för att tillsammans hitta vägen till rätt system.

systems engineering livscykel

Livscykelarbetet innefattar att formulera krav från intressentbehov som sedan används för att utveckla en systemarkitektur- och design. Systemdesignen beaktar hela livscykeln från verifiering och validering, via implementering och integrering, samt drift och underhåll till avveckling.

Vad kan AFRY erbjuda inom systemarbete?

AFRY arbetar i enlighet med standarden Livscykelprocesser för system SS-ISO/IEC 15288. Vi har via INCOSE* flera certifierade konsulter inom området, för att säkerställa vår kvalitet och kompetens.

AFRY har helhetsperspektivet som krävs för att kunna utveckla komplexa system inom en rad områden, exempelvis försvar, rymd, fordon, medicinteknik, energi, telekom och IT. Inom försvar har vi starka referenser från samtliga försvarsdomäner.

AFRY kan gå in som expertstöd i alla delar av ett systems livscykel, och hjälper dig att utveckla verksamheten genom Systems Engineering. Vi har även god erfarenhet av att genomföra SE-utbildningar anpassade till deltagarnas kompetens, erfarenhet och behov. Vi kan också skräddarsy utbildningar efter kundens behov.

*International Council On Systems Engineering

Systems Engineering

Vårt erbjudande inom Systems Engineering omfattar:

  • Tekniskt ledarskap i komplexa projekt
  • Systemspecialister med djup i t.ex. ILS (Integrated Logistics Support), V&V (Verification & Validation), TNA (Training Needs Analysis), Cybersäkerhet och Systemsäkerhet
  • Metodik och tekniska processer för strukturerat systemarbete
  • Utbildningar för blivande och erfarna Systemingenjörer samt för beslutstagare
  • Stöd för organisationers förmåga att arbeta med Systems Engineering

Veronica Johansson - Section Manager Systems Engineering

Veronica Johansson

Section Manager Systems Engineering

Kontakta Veronica Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mathias Arvidsson - Systems Engineering Lead

Mathias Arvidsson

Systems Engineering Lead

Kontakta Mathias Arvidsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Eskil Bendz - Unit Manager Connectivity and System Solutions

Eskil Bendz

Unit Manager Connectivity and System Solutions

Kontakta Eskil Bendz

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.