holding and checking ipad tablet

Systems Engineering

Expertstöd i alla delar av ett systems livscykel

Genom strukturerat systemarbete baserat på systemtänkande och helhetsperspektiv hjälper vi dig att möjliggöra realisering av smarta och hållbara system.

Digitaliseringen och övergången till smarta, uppkopplade system innebär komplexa utmaningar. För att förvandla utmaningarna till möjligheter krävs ett systemtänk och ett strukturerat arbetssätt.  

AFRY har det helhetsperspektiv som krävs för att du ska kunna utveckla komplexa system inom en rad områden, exempelvis försvar, fordon, medtech, energi, telekom och IT. Inom försvar har vi starka referenser från bland annat marinen, land och elektroniska stridssystem. 

Vi går in som expertstöd i alla delar av ett systems livscykel och hjälper dig att utveckla verksamheten genom Systems Engineering.

Vårt erbjudande inom Systems Engineering omfattar:
  • Tekniskt ledarskap
  • Systemspecialister
  • Metodik
  • Tekniska processer för strukturerat systemarbete
  • Organisationers förmåga att jobba med Systems Engineering

Veronica Johansson

Section Manager Systems Engineering

Stefan Stille

Team Leader Systems Engineering

Frida Prembäck

Team Leader Systems Engineering