holding and checking ipad tablet

Test Center

Vi lägger grunden till en säkrare och mer effektiv produktutveckling 

Energi-, fordons- och flygsektorerna behöver funktionsrelaterade tester och simuleringsspecialister till sina tillverkningsavdelningar. AFRY erbjuder testtjänster i form av testutveckling, materialprovning och verifieringstester av elektronik och mekanik.  

Vårt testcenter är välmeriterat inom testning och verifiering av mekaniska egenskaper hos komponenter och delsystem i fordon, maskiner och annan utrustning. Vi hjälper våra kunder att uppnå en tids- och kostnadseffektiv produktion, vi kortar ledtiderna och vi minskar risken för obehagliga överraskningar och behovet av att göra om saker. Från vårt testcenter kan vi även skicka ut testingenjörer för platsbaserat arbete.  

 

Vårt erbjudande:
  • Hållfasthetsprovning
  • Funktionsprovning
  • Miljötålighetsprovning
  • Mätteknik och fältprov
  • Provningsutrustning och provriggsutveckling
  • Beräkning och analys

 

Magnus Skärhem

Business Unit Manager, Test Center