holding and checking ipad tablet

Test Center

Vi tar reda på vad saker verkligen går för

Test Center är din leverantör av provning- och verifieringstjänster. Som ackrediterad verksamhet är vi dedikerade att åta oss att ingenjörsmässigt testa dina produkter.

Vi utsätter provobjekt för extrema temperaturer, tryck, belastning, nötning, utmattning med mera. Det är vår uppgift att ta reda på vad saker och ting verkligen går för. För att säkerställa önskad prestanda och livslängd använder vi oss av både förstörande- och oförstörande provningsmetoder.

Vi erbjuder ackrediterad provning enligt ISO 17025:2018 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier såväl som icke ackrediterad provning.

Test Center lab mechanical equipment

Exempel på ackrediterad provning:

Utmattningsprovning av komponenter

Test Center är ackrediterade i denna egna metod som kan användas för att bestämma livslängden på komponenter.

Provning av komponenters mekaniska hållfasthet med avseende på utmattning.

Metoden avser konstantamplitudprovning, dvs. utmattningsbelastningen är konstant under provningen av varje objekt.

male and female engineer testing in technology lab

Exempel på icke ackrediterad provning:

Miljötålighetsprovning

Test Center utför miljötålighetsprovning enligt kundens egna provspecifikation eller enligt olika standardmetoder som i exempel nedan:

  • IEC 60068-2-30:2005 Environmental testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp heat, cyclic (12 h + 12 h cycle)
  • IEC 60068-2-38:2021 Environmental testing - Part 2-38: Tests - Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test
  • IEC 60068-2-78:2012 Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state
holding and checking ipad tablet
Vill du veta mer om AFRY´s ackrediterade tjänster?

Bred kompetens

Vår provningsverksamhet har lång erfarenhet och bred kompetens inom testning och verifiering av mekaniska egenskaper hos komponenter och delsystem i fordon, maskiner och annan utrustning.

Vi hjälper våra kunder att kvalitetssäkra sina produkter och minska risken för oönskade utfall. Vid behov kan vi även stötta kunder med erfarna testingenjörer och tekniker på plats hos kund eller vid speciella provplatser.

Erbjudande:

Funktionsprovning Arrow pointing right

Funktionsprovning omfattar test av prestanda och funktionalitet på både mekaniska såväl som elektromekaniska produkter.

Utmattningsprovning Arrow pointing right

Utmattningsprovning utförs för att ta reda på en komponent eller konstruktions livslängd. Vi utför både ackrediterad och specialanpassad utmattningsprovning.

Mätteknik och fältprov Arrow pointing right

Vi planerar och genomför installation av givare såväl som mätningar på olika typer av fordon och konstruktioner. Då vi har tillgång till en stor mängd mätsystem kan vi ombesörja mätningar som kräver ett stort antal mätkanaler. I vår mättekniska verkstad utför vi installation av töjningsgivare samt övriga sensorer på komponenter från olika kunder. Vid behov kan vi även vara behjälpliga att ta fram speciella lastceller och mätgivare.

Analys av mätdata och provresultat Arrow pointing right

Både mjukvara och verktyg för analys och bearbetning av data från mätningar och prov.

Provningsutrustning och provriggsutveckling Arrow pointing right

Vi utvecklar, tillverkar och levererar allt från enklare fixturer till nyckelfärdiga utrustningar och riggar för provning. I vår verkstad kan vi även modifiera prototyper och befintlig provutrustning.

Vridprovning Arrow pointing right

Vi utför såväl statisk som utmattningsprovning avseende vridning av komponenter som till exempel axlar.

Statisk provning Arrow pointing right

Statisk provning av komponenter upp till 1500 kN i dragbelastning och 2000kN i tryckbelastning. Vår kompetens inkluderar även statisk provning av material.

Miljötålighetsprovning Arrow pointing right

I våra klimatkammare kan vi simulera alla tänkbara klimat och verifiera både mekanik och elektronik. Temperaturområdet för våra klimatkammare är -70 till +180 °C, relativ fuktighet upp till 98%. För provning i högre temperaturer finns även ugnar till 475 °C.

Oförstörande provning Arrow pointing right

Vi erbjuder oförstörande provning i form av ultraljudprovning, penetrantprovning, magnetpulverprovning, visuell kontroll samt röntgenprovning. Röntgen kan genomföras såväl digitalt som med traditionell film.

Malin Kämpe - Business Unit Manager, Test & Qualification Center

Malin Kämpe

Business Unit Manager, Test & Qualification Center

Kontakta Malin Kämpe

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar