Motorway traffic in the night

Trafikledning och ITS

Förbättrad säkerhet, trafikflöde och servicenivåer på våra vägar

Trafikledningssystem - även känt som ITS-system - förbättrar säkerheten, trafikflödet och servicenivåerna på våra vägar.

AFRY har omfattande kompetens inom de trafikledningssystem som används i tunnlar, broar och på motorvägar. Våra tjänster omfattar tillfälliga lösningar under byggfasen såväl som permanenta installationer, och vi hanterar även efterföljande drift och underhåll av ITS-system. För att bibehålla säkerhetsnivåerna och trafikflödet på våra vägar krävs hantering av incidenter såväl som dynamisk trafikhantering.

AFRY har lång erfarenhet av att skapa planer för incident- och trafikledning i nära samarbete med trafikmyndigheter, polis och räddningstjänst.

Våra tjänster inkluderar:

 • Undersökningar och förstudier
 • Trafiksimuleringar
 • Planering och design
 • Projektadministration
 • Kostnadskontroll
 • Gränssnittshantering
 • Inspektion och övervakning
 • Teknisk dokumentation
 • Riskanalys
 • Drift och underhåll

Våra kompetensområden inkluderar:

 • Trafikledningssystem för stadsmiljö
 • System för trafiksignaler
 • Trafikstyrningssystem på motorvägar
 • Trafiksystem för broar och tunnlar
 • Parkeringssystem
 • Vägtullar
 • ITS-applikationer i liten skala, t.ex. varningssystem vid skolor
 • Planering av bussfiler
 • Incidenthantering
 • Trafikhantering