Snow covered forest road in Hemavan, Sweden

Väglagsprognoser

Säkrare körning med prognoser om väglaget

Av alla incidenter på våra vägar orsakas många av halt väglag. Med kännedom om hur vägarna ser ut i realtid och för det närmaste kommande dygnet, kan den som är ute och kör i fortsättningen även planera för att resan blir säker.

Vägbanorna påverkas i stor utsträckning av vädret, främst under vintern. Att veta om vägarna är säkra när man ska ut och köra är av stort intresse för både privatpersoner och chaufförer inom yrkes- eller linjetrafik.

Säkra prognoser med AI

På AFRY samlar vi in och kopplar ihop data från olika källor som bl a nationella vädertjänster, fasta sensorer och fordon i trafik och får på så sätt fram ett underlag som tillsammans med algoritmer baserade på artificiell intelligens, AI, ger en bild av väglaget i realtid men också en prognos för det närmaste kommande dygnet.

Planera för säkrare resor

Genom att få information om hur väglaget ser ut på olika vägsträckor kan den som ska ut och köra se på alternativa vägar och därmed planera för en resa som är säkrare, olyckor undvikas och stopp i trafiken minimeras.

Förändringar i scheman och tidtabeller

Det samma gäller för yrkes- och linjetrafik. Med hjälp av information om hur väglaget ser ut kan både chaufförer och trafikplaneringen se över rutter, planera för säkrare körning och öka tryggheten hos både förare och passagerare. Förändringar i scheman och tidtabeller kan förutses tidigare och även kommuniceras till berörda personer och andra intressenter.

Är det plogat?

Det som gör tjänsten unik är att det är en prognos specifikt för just själva väglaget och inte vädret i allmänhet. Genom att komplettera tjänsten med data från entreprenörer som utför vägunderhåll kan även tjänsten informera om när det utförts eller behöver utföras underhåll som t ex plogning och saltning.

Samarbete för säkrare vägar

Tjänsten Väglagsprognoser som är en SaaS-tjänst är ett resultat av ett samarbete mellan AFRY, Klimator, Volvo Cars, andra OEM partners samt i förekommande fall entreprenörer och en del i AFRYs arbete med att uppfylla “nollvisionen”, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Kontakta oss

Dick Max-Hansen - Digital Services; AI, BI, Data Analytics
Dick Max-Hansen
Digital Services; AI, BI, Data Analytics

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Dick Max-Hansen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Folke Sandberg  - Head of Business Area Planning & Design
Folke Sandberg
Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Folke Sandberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.