Water

Vattenrevisioner för industrin

Effektiv och minskad vattenanvändning inom industrin

Översikt Arrow pointing right

Revisioner hjälper till att identifiera ineffektivitet och kostnadsbesparingar i hur vatten används vid en anläggning.

Effektiv vattenanvändning är en prioritet för många industrisektorer, och med god praxis fås ekonomiska besparingar liksom sociala och miljömässiga fördelar.

Revisionen ger en handlingsplan med identifierade möjligheter till effektivitetsförbättringar och prioriterade åtgärder som tar hänsyn till risker och kostnader.

Resultat:

 • 10% besparing genom optimeringsåtgärder, dvs utan investeringar
 • AFRY föreslår ett vattenledningssystem SGH anpassat till kundens behov
 • AFRY tillhandahåller oberoende bedömningar, eventuellt optimala investeringar för varje fall
Leveranser Arrow pointing right

AFRYs vattenrevision inkluderar:

 • Tillsynskrav
 • Analys av konsumtion
 • Identifiering av ineffektivitet
 • Analys av den verkliga kostnaden för vatten vid användningsplatsen
 • Analys av risker förknippade med vatten
 • Möjligheter till förbättringar genom en handlingsplan
 • Identifiering av möjligheter till återanvändning, samt användning av regnvatten
Process industries water

Vanliga frågor

Vad är en vattenrevision? Arrow pointing right

Vattenrevision är ett viktigt verktyg för att uppnå optimal vatteneffektivitet i ett företag. Genom vårt banbrytande verktyg "Analys av vattnets verkliga värde" kan vi mäta och utvärdera användningen av vatten i industriella processer, så att kunden kan övervaka den verkliga kostnaden och implementera lösningar för att optimera alla processer där vatten används.

Varför är det viktigt att göra en vattenrevision? Arrow pointing right

Vattenrevision är avgörande för att identifiera ineffektiviteter i företagets vattenanvändning.

Direktiv (EU) 2018/2002 från Europaparlamentet och Europarådet den 11 december 2018 om energieffektivitet pekar på att vattensektorn är viktig, då den står för 3,5% av elförbrukningen i EU. Samtidigt är energisektorn den största konsumenten av vatten, där cirka 45% av EUs vatten används.

På detta sätt förbättrar Europaparlamentet vattenförvaltningen genom användning av intelligenta tekniker och processer som en nyckelfaktor för effektivitet och energibesparing.

Det är därför företag som AFRY har den viktiga uppgiften att identifiera möjligheter till vattenbesparingar inom industrin globalt.

Hur mycket skulle ineffektivitet inom vattensektorn kunna minska? Arrow pointing right

En reform av vattensektorn skulle kunna generera besparingar på mer än 13 000 miljoner EUR under en åtta års period, där 2 500 miljoner EUR skulle komma från eliminering av industrins ineffektiva användning av vatten. Resten skulle komma från kostnader för vattenförluster i intern återvinning och i underhållsprocesser.

Genom de vattenrevisioner som utförs av AFRY upptäcks möjligheter att minska konsumtion, slöseri och optimera processer, så att företag kan uppnå 10% vattenbesparingar i sin verksamhet utan ytterligare investeringar.

Vilka tjänster innehåller en vattenrevision? Arrow pointing right
 • Granska om företaget följer den internationella standarden ISO 14046:2014 för att skapa hållbar vattenanvändning.
 • Genomförande av energibesparingar under hela vattnets kretslopp.
 • Optimering av vattenförbrukande utrustning.
 • Förbättring av processer och produktivitet: konsumtionshantering.
 • Minskad användning av dricksvatten.
 • Studier av nya vattentäkter.
 • Noll-utsläpp.
 • Förbättringsstudie av reningsverk/råvattenrening.
 • Övervakning: Personligt anpassas online information om vattenförbrukning och tillhörande kostnader.
Vad är noll-utsläpp? Arrow pointing right

Det handlar om hur industrier återvinner vatten genom rationalisering av sina resurser. Konceptet är en del av strategin för den cirkulära ekonomin där återanvändning av vatten är en viktig del i att kunna ge betydande ekonomiska besparingar.

Konceptet bygger på tekniker och processer som gör det möjligt att återanvända vatten för att minimera förbrukningen av färskvatten och minska mängden avloppsvatten.

AFRY hjälper företag att genom sin analys återanvända vatten genom teknologier som säkerställer vattnets kvalitet.

Genom implementering av nollutsläppssystem kan ditt företag minska sin miljöpåverkan och uppnå viktiga hållbarhetsmål.

Hur optimerar vi reningsverk? Arrow pointing right

Från AFRY analyserar vi möjligheten att återanvända avloppsvattnet från avloppsreningsverk, och vi prioriterar alltid naturliga reningar, eftersom de är mer hållbara reningsalternativ som ger lägre kostnader.

Hur ökar vi medvetenheten om hållbar vattenanvändning? Arrow pointing right

AFRY erbjuder utbildningar i hållbar hantering av vattenresurser.

På AFRY kämpar vi för en ny kultur kring hantering av vatten, där fokus på hållbar vattenanvändning kan ge ett enormt bidrag till att ta itu med alla problem som finns kring vattenbrist.

Therese Tillander - Head of Environmental Sustainability, Process Industries Division
Therese Tillander
Head of Environmental Sustainability, Process Industries Division & Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Therese Tillander

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av