Infra-Buildings, HVAC

VVS

Ta kontroll över VVS-kostnaderna

Värme, ventilation och sanitet är byggstenar inom fastigheter. Med rätt system sänker du fastighetens driftkostnader, samtidigt som du tar kontroll över inomhusklimatet.  

Ett kontor kräver ett visst VVS-system, och ett laboratorium kräver ett annat. Vi hjälper dig att reda ut vilka krav som gäller och tar fram en lösning som passar din fastighet. På så sätt tar du kontroll över dina driftkostnader.   

Vi är experter på bland annat::

  • planera projekt
  • projektera teknikuppdrag
  • ge råd om olika tjänster
  • utföra undersökningar
  • besiktningar
Anders Lundin
VP and Head of BA Buildings
Björn Qvist
VP and Head of International Expansion Buildings