Profilbild på Urban Jonsson, gruppchef på AFRY

Urban Jonsson

”Mår bra av att bidra med det jag tror på”

Urban Jonsson arbetar på AFRY som gruppchef och har en bakgrund som officer inom Försvarsmakten och Luftvärnet. Efter sin tid i försvaret skolade han om sig genom att läsa en kurs i ekonomi vid Stockholms Universitet och tog sedan en Högskoleingenjörsexamen vid KTH i Kista. Som konsult har han kunnat bidra med sina breda och varierade kunskaper och erfarenheter, både från Försvaret och från hans roll som projektledare och chef. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

"Idag jobbar jag med uppdrag och arbetsuppgifter som ger väldigt konkreta resultat och som jag tycker är en pusselbit till vårt samhälle. Jag mår bra av få att bidra med något jag tror på.

En annan viktigt orsak till att jag trivs så bra på AFRY är mina arbetskamrater. Vi är en blandning av yngre och äldre, killar och tjejer, med stor variation på kunskaper och erfarenheter, både från våra tidigare yrkesliv och våra privatliv."

 

Hur skulle du beskriva din vardag på AFRY?

"Ingen arbetsvecka är den andra lik. Jag trivs jättebra med att få jobba på en arbetsplats med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter som ger konkreta resultat och som på ett eller annat sätt bidrar till vårt gemensamma samhälle.

Det finns en stolthet inom bolaget att leverera tjänster med hög precision och värde för våra kunder och i det finns också en tydlig vilja att stötta och hjälpa varandra som arbetskamrater ska göra."

 

Se filmen där Urban berättar mer om sin yrkesroll på AFRY:
Team work

Möt fler av våra anställda

Woman scrolling in her phone in front of a computer at a café

Intresserad av att jobba hos oss?