Gapminder world water day

Vad betyder rent vatten för dig?

Vad betyder rent vatten för dig?

Vi intervjuade Robert Jönsson, AFRY-expert inom vatten, för att få hans perspektiv på temat att värdesätta vatten.

Frågorna om FN: s mål 6 – Rent vatten och sanitet – rör hur många människor som har tillgång till säkert dricksvatten och sanitet, andelen sötvatten som används i jordbruket, förekomsten av avsaltningsanläggningar och statliga regler om sötvattenplanering och hantering.

Robert Jönsson, AFRY-expert inom vatten, är inte imponerad av siffrorna:

”Varje dag dör ungefär tusen barn på grund av sjukdom orsakad av hälsovådligt dricksvatten – det vill säga vatten förorenat av avloppsvatten. Jag kan inte vara nöjd med det. Det bör vara varje politikers prioritering globalt att skydda allas rätt till rent och säkert dricksvatten, ett tillförlitligt avfalls- och avloppssystem och en toalett i sitt hem. ”

Robert Jönsson is an expert within water management
Robert Jönsson, Expert within Water Management

Vad tycker du om resultaten, Robert?

Att 70% av världens befolkning har tillgång till rent vatten är en positiv utveckling, men jag skulle inte säga att jag är nöjd med det.

Varje dag dör ungefär tusen barn på grund av sjukdom orsakad av hälsovådligt dricksvatten – det vill säga vatten förorenat av avloppsvatten. Jag kan inte vara nöjd med det. Det bör vara varje politikers prioritet globalt att skydda allas rätt till rent och säkert dricksvatten, ett tillförlitligt avfalls- och avloppssystem och en toalett i sitt hem.

Har du själv upplevt en vattenkris?

Ingen del av världen kan helt lita på att deras vatten aldrig tar slut. Sverige är ett nordiskt exempel på det. Den svenska befolkningen har alltid antagit att vatten är en oändlig resurs. Men under sommarvärmeböljan 2018 meddelade flera kommuner i Sverige brist på vatten, jordbruket fick vidta dramatiska åtgärder och industrier var tvungna att stänga verksamheten på grund av vattenbrist.

Vad betyder säker tillgång till rent dricksvatten?

Säker tillgång till rent dricksvatten, i europeisk och global skala, innebär att alla vattenkällor betraktas som en potentiell dricksvattenkälla.

Högre temperaturer innebär högre risk för kontaminering, torka och andra kriser. Globala megatrender som klimatförändringar, ökad befolkning och urbanisering ökar bara vikten av att hitta hållbara lösningar.

Men det finns olika sätt att lösa just detta problem.

Vi borde verkligen se avloppsvatten som en resurs, inte bara avfall. Det finns ett antal länder där en cirkulär helhetssyn på vattencykeln har lett till nya metoder för rengöring och återanvändning av avloppsvatten, dagvatten och till och med havsvatten för att bevara mänsklighetens viktigaste resurs. I Barcelona, ​​Cypern och Singapore använder de recirkulerat och rengjort avloppsvatten – för att bara nämna några exempel. Modernisering av vattenreningsverk står högt på agendan i många länder och AFRY är involverat i många av dessa projekt.

Nya membranfiltreringstekniker förändrar allt och borde göras till ett minimikrav om du frågar mig. I Sverige finns det ett gammalt ordspråk som säger att något av lite värde "inte ens är vatten värt". "Men nu har det blivit tvärtom, vatten borde vara guld värt... minst!!"

 

overview of a crowd in gray concrete

AFRY x Gapminder

Gapminder och AFRY har ett gemensamt mål: att identifiera missuppfattningar och öka medvetenheten när det gäller de stora utmaningarna i vår tid. Genom att göra det vill vi göra världen till en bättre plats.