Expansive light blue-sky backdrop, with a wind turbine in the foreground

Hållbarhetstjänster

Hållbarhetstjänster - engineered by AFRY

Vi driver förändring i allt vi gör med ett högre syfte, för att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Vi gör detta tillsammans med våra kunder. Vi erbjuder och utvecklar hållbarhetstjänster längs hela värdekedjan för industri-, energi- och infrastrukturföretag samt offentlig sektor.

Vi ser fyra huvudsakliga drivkrafter som driver omställningen inom våra affärsområden; dekarbonisering, cirkularitet, elektrifiering och digitalisering. AFRY har en stark position för att ta en ledande roll i den pågående omställningen, med fokus på att skapa värde ör våra kunder.​

Genom våra lösningar, vår globala närvaro och vår ambition har vi en unik position och en ledande roll som möjliggörare i omställningen till ett hållbart samhälle. Globala utmaningar som klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald, ökningen av extrem fattigdom och föroreningar i luft, vatten och mark ökar efterfrågan på hållbara lösningar, samtidigt som digitaliseringen förblir en viktig drivkraft inom alla branscher och sektorer.

Man and Woman beside power plant in Stockholm

Sustainability Engineering and Consulting Services