Digitalisering för smarta och hållbara städer

AFRY på Business Arena Norr

När

Från: 20-april-2021 08:00 CEST Till: 20-april-2021 16:00 CEST
Kaia Eichler
Kaia Eichler, Hållbarhetschef för AFRYs fastighetserbjudande

För att nå klimatneutralitet - vilka incitament krävs?

Hur ser fastighetsägarna på klimatneutrala fastigheter? Hur definierar vi klimatneutralitet och har vi kompetensen? Är vi tillräckligt ambitiösa i tidiga skeden och vad kan vi göra för befintliga fastigheter. Vilken betydelse har samverkan och ekonomiska incitament för att vi ska uppnå målet?

Kontakt: Kaia Eichler och Ulf Gustavsson

Hur ska städer planeras efter corona?

Vad händer med staden dess mötesplatser, täthet, grönområden, handel, service efter en pandemi och en kris. Vi har sett ett stort behov hos kommuner att få diskutera vad som händer med våra städer i kris och efter.

Kontakt: Helena Paulsson och Thomas Sandell

Thomas Sandell & Helena Paulsson
Thomas Sandell, Chefsarkitekt AFRY och Helena Paulsson, Head of Urban Development AFRY
Fredrik Kahr
Fredrik Kahr, digitaliseringsexpert på AFRY

Hur kan man koppla ihop en stad?

Varför ska vi digitalisera och vad är vinsten med att göra det? Hur kopplar man ihop en stad och vilken data kan vi samla in? Vad kan data användas till och hur gör det staden mer hållbar?

Kontakt: Fredrik Kahr

Chatta och samtala (video) med oss

Krister Persson, Regionchef AFRYs fastighetserbjudande.
Ulf Gustavsson, Affärsutvecklare AFRYs fastighetserbjudande.
Per Sundin, Marknadsområdeschef AFRYs fastighetserbjudande.
Anders Adamsson, Sektionschef AFRYs fastighetserbjudande
Aina El Masry, Affärsutvecklare AFRYs fastighetserbjudande.
Lennart Edéus, Affärsutvecklare AFRYs fastighetserbjudande

Partnerutställning

Besök vår digitala monter på Business Arena. Endast för dig med biljett.