Man in forest light

Fokus Skogsindustrin

Fokus Skogsindustrin

Välkommen att ta del av våra tidigare genomförda webbinarier med AFRYs experter inom processindustri i inspelade versioner. Vi bjuder på 45 minuters kunskap per tillfälle inom olika områden för dig som är verksam inom skogsindustrin.

Pulp mill summer

Industralisering av bioraffinaderi

Intresset för trä som råvara för flera ändamål har stärkts under de senaste decennierna, vilket har lett till en ökad konkurrens om trä som råvara.

Industrial pipelines with sunset, hero image for process industries

Biobränslen för mesaugnar

Mesaugnarna är ofta den största källan för utsläpp av fossila växthusgaser från sulfatmassabruk.
water people brand image

Hur framskrider industridirektivet för utsläpp till vatten?

Miljöfrågor och vattenrening inom skogsindustrin.
Digital solutions woman

Hur kan man få högre tillgänglighet med produktionsstödsystem?

Hur kan ett produktionsstödsystem hjälpa till med tillgängligheten och vilka funktioner är särskilt viktiga och varför?