Pulp mill summer

Industralisering av bioraffinaderi

Industralisering av bioraffinaderi

Traditionella strategier inom massaindustrin syftar till produktion av en huvudprodukt, dvs. vedbaserad massa. I framtiden kommer sannolikt detta att ifrågasättas och fler produkter, förutom massa, kommer sannolikt att produceras vid massabruken - som exempelvis kemikalier, bränslen etc. Webinariumet ger en inblick i hur massabruken kan behålla sitt försprång genom att maximera värdet av skogsråvaran. Vilka olika vägar, drivkrafter och produkter finns det? Vilka kommersiellt tillgängliga tekniker, forskning och utveckling sker inom området? Hur går man från tanke till produktion och hur skiljer sig dessa projekt och dess implementering mot traditionella skogsindustriprojekt. Våra experter inom området, Jonas Kihlman och Ulf Strenger, delar med sig av svar på dessa frågor utifrån sina erfarenheter.

Presentatörer: Ulf Strenger, Head of Pulp & Paper Sweden &
Jonas Kihlman, Head of Biorefinery Sweden

 

Pulp mill summer

Presentatörer

Ulf Strenger

Ulf är i grunden processingenjör men ansvarar idag för att koordinera AFRYs erbjudande och kompetens inom massa-och pappersindustrin i Sverige. Han har verkat inom branschen under 25 år och varit inblandad i en bredd av projekt inom massabruk och bioraffinaderier. Det har givit honom en bred kunskap inom området och dess utvecklingspotential.

Jonas Kihlman

Processingenjör med mångårig erfarenhet från såväl skogsindustri- som bioraffinaderiprojekt. Jonas har drygt 10 års erfarenhet som disciplinansvarig processingenjör i flertal förprojekt och större investeringsprojekt. Bedriver parallellt med sitt arbete på AFRY även doktorandstudier med inriktning ”Utökat värdeskapande från massaprocessen".

Man in forest light

Fokus Skogsindustrin

AFRYs experter inom processindustri i Sverige hälsar dig välkommen till vår första omgång av webbinarier då vi bjuder på 45 minuters kunskap inom olika områden för dig som är verksam inom skogsindustrin.