Pulp mill summer

Industralisering av bioraffinaderi

Industralisering av bioraffinaderi

Traditionella strategier inom massaindustrin syftar till produktion av en huvudprodukt, dvs. vedbaserad massa. I framtiden kommer sannolikt detta att ifrågasättas och fler produkter, förutom massa, kommer sannolikt att produceras vid massabruken - som exempelvis kemikalier, bränslen etc. Webinariumet ger en inblick i hur massabruken kan behålla sitt försprång genom att maximera värdet av skogsråvaran. Vilka olika vägar, drivkrafter och produkter finns det? Vilka kommersiellt tillgängliga tekniker, forskning och utveckling sker inom området? Hur går man från tanke till produktion och hur skiljer sig dessa projekt och dess implementering mot traditionella skogsindustriprojekt. Våra experter inom området, Jonas Kihlman och Ulf Strenger, delar med sig av svar på dessa frågor utifrån sina erfarenheter.

Presentatörer: Ulf Strenger, Head of Pulp & Paper Sweden &
Jonas Kihlman, Head of Biorefinery Sweden

Pulp mill summer

Presentatörer

Ulf Strenger - Head of Competence Line Pulp & Paper Sweden

Ulf Strenger

Department Manager Process Technology and Engineering

Kontakta Ulf Strenger

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Jonas Kihlman - Head of Development area New Technologies & Start-up Companies

Jonas Kihlman

Senior Process Engineer & Head of Development Area New Technologies & Start-up Companies, Sweden

Kontakta Jonas Kihlman

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Man in forest light

Fokus Skogsindustrin

AFRYs experter inom processindustri i Sverige hälsar dig välkommen till vår första omgång av webbinarier då vi bjuder på 45 minuters kunskap inom olika områden för dig som är verksam inom skogsindustrin.