Reflection of a bridge on calm water

Vad kostar ett hål-i-gatan?

When

Från: 21-april-2021 09:30 CEST Till: 21-april-2021 10:00 CEST

Inbjudan till inspirationswebbinarium om VA:s viktiga samhällsroll på temat: Vad kostar ett hål-i-gatan? 

AFRY har på uppdrag av VA Syd bedömt de totala samhällskostnaderna av en vattenläcka mitt i centrum av Malmö. Det är Gunilla Grimbäck, seniorkonsult på AFRY, tillsammans med Ulf Silbersky, fil.lic ekonomisk geograf, Platspilot AB som har beräknat och uppskattat kostnaderna. Vad innebär det om vi inte bara tittar på de direkta kostnaderna utan även beaktar indirekta samhällskostnader? Gunilla och Ulf berättar om sin studie och vad den resulterat i. Dessutom kommer de att berätta om en annan studie de gjort kring vilka effekter VA-investeringar har på samhället och näringslivet.

Ett högaktuellt ämne kopplat till Svenskt Vattens nya publikation kring Sveriges framtida investeringsbehov.

Datum: 21 april 
Tid: 9.30-10.00 
Plats: Online via Teams

Webbinariet är kostnadsfritt  

 

AFRY har en bred kunskap och erfarenhet inom vattenområde och samlar nu flera av sina experter till en serie webbinarier för AFRYs kunder. Har du förslag på vad vi ska ta upp på kommande webbinarier? Kontakta maria.bennet@afry.com