Klimatneutrala fastigheter AFRY

Webbinarium - Fördubblad renoveringstakt för hållbara och attraktiva städer

When

Från: 17-mars-2021 08:00 CET Till: 17-mars-2021 08:50 CET

Hur mycket kostar klimatneutralitet och kommer vi klara fördubbla renoveringstakten?

Varmt välkommen att delta i vårt webbinarium.

Onsdag 17 mars, 8.00-8.50 håller vi ett webbinarium om klimatneutralitet och hur vi måste fördubbla renoveringstakten av befintliga byggnader för att nå klimatmålen och göra våra städer hållbara.

Investeringsvilja förutsättning för ökad renoveringstakt

I EU-kommissionens nya strategi för att nå målet om ett klimatneutralt Europa till år 2050, är en av åtgärderna att öka renoveringstakten av befintliga byggnader under de kommande tio åren. Renoveringar som tydligt ska leda till högre energi- och resurseffektivitet.

Kommer vi klara av att fördubbla renoveringstakten, kan vi ta lärdom av hur vi idag bygger nytt och finns investeringsviljan?

Medverkande

Kaia Eichler, hållbarhetschef och expert inom hållbart byggande, AFRY.
Sofia Heintz, expert fastighetsutveckling och nyproduktion, Sveriges Allmännytta.
Caroline Ödin, energistrateg, Fabege.
Holger Wallbaum, professor hållbart samhällsbyggande, Chalmers.

Moderator

Ulf Gustavsson, chef affärsutveckling och expert inom fastighetsutveckling, AFRY.

Datum

Onsdag 17 mars, 08.00-08.50.

Program

08.00 Inledning - Ulf Gustavsson
Nya möjligheter och incitament för klimatneutralitet - Kaia Eichler
Paneldiskussion
08.50 Slut

Målgrupp

Fastighetsägare, kommunala fastighetsbolag, byggentreprenörer och andra intressenter.

Anmälan

Sista anmälningsdag är tisdag 16 mars. Webbinariet är kostnadsfritt. Länk att delta via skickas till dig dagen innan eventet äger rum.

Relaterad information
Hållbart byggande
Energieffektivisering
Vår samlade kompetens och expertis inom byggnader