Black background with white network waves

Webbinarium med Radionavigeringsnämnden: Trender inom nya navigationssystem

When

Från: 23-mars-2021 13:00 CET Till: 23-mars-2021 16:00 CET

Radionavigeringsnämndens digitala seminarium ”Trender inom nya navigationssystem"

Vårens seminarium handlar om nyheter inom maritima navigationssystem med ingredienser såsom maskininlärning, obemannade fartyg, minskad miljöpåverkan, GNSS-oberoende navigering, samt redovisning av årets RNN-stipendiater.
 
Agendan består av två föredrag från RISE och Sjöfartsverket, samt redovisning av examensarbeten som genomförts av årets RNN-stipendiater.
 
RISE leder forskningsprojektet Prepare Ships och utvecklar här ett navigeringssystem som genom maskininlärning förutser andra fartygs positioner. Detta minskar risken för kollisioner och möjliggör effektivare navigering. Målet för Prepare Ships är att skapa en positioneringslösning för smarta och uppkopplade navigeringsapplikationer. Detta ger även en mer energieffektiv manövrering av fartygen, vilket kan minska sjöfartens miljöpåverkan.

Image of a digital landscape

Sjöfartsverket deltar i ett EU-projekt som syftar till att utveckla ett nytt navigationssystem som är oberoende av GNSS. Systemet kallas R-Mode och bygger på avståndsmätning från sändare med kända positioner. Under 2019 och 2020 har en infrastruktur byggts upp kring södra Östersjön som är baserade på befintliga DGPS-sändarstationer. I augusti 2020 genomfördes en större mätkampanj i EU-projektet ”R-Mode Baltic Sea” med Sjöfartsverkets fartyg Fyrbyggaren. Det är första gången som mätningar genomförs på ett fartyg i rörelse över ett så stort område och resultaten har varit tillfredsställande.
 
Huvudsyftet med detta RNN-seminarium är informationsutbyte mellan deltagare inom olika PNT-aktiviteter, samt en rapportering till övriga medlemmar och intressenter inom RNN-kretsen om vad som händer inom PNT-området (PNT=Positionering, Navigering, Tid). Ytterligare ett syfte är såklart att främja samverkan och nätverksbyggande mellan olika aktörer inom PNT-området.

Anmälan sker senast måndag den 22 mars 2021.

Länk till sändning skickas ut i förväg till anmälda deltagare.