Flere kolleger

Hur är det att jobba på AFRY?

Vi är 19 000 ingenjörer, designers och rådgivare. Vi arbetar inom infrastruktur, industri och energi för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer. Möt några av våra medarbetare och få en inblick i deras vardag på AFRY.

Husflytt i Kiruna främjar vårt svenska kulturarv

2004 meddelade Kiruna kommun att staden var tvungen att flyttas, något som konstaterats nödvändigt på grund av påverkan från järnmalmsbrytningen i gruvan. Då påbörjades planeringen för att flytta delar av staden, och 2017 gick den första husflytten.

Husflytt Kiruna
A black map with yellow pins for different locations

AFRY lanserar AFRY Ark Studio

AFRY tar nästa steg i sin arkitektur- och designstrategi och lanserar AFRY Ark Studio, ett lokalt och hållbart arkitekturerbjudande i Norden som omfattar över 160 arkitekter i Sverige, Finland och Norge.