Femtech at AFRY
FemTech
Att ignorera könsskillnader i produktutformning kan leda till kostsamma, riskfyllda eller till och med dödliga konsekvenser när kvinnor betraktas som små män.
flood under a bridge in Malmö
Stor oro för klimatförändringar
Opinionsundersökning om klimatanpassning och klimatomställning i åtta svenska tillväxtstäder.
Expansive dark blue-sky backdrop, with a man and woman in the foreground surrounded by white LED rope lights.
Tjänster
Vårt omfattande utbud av tjänster innefattar strategi, teknisk rådgivning, design och ingenjörskonst, till projektledning och drift.
colleagues work together
Projekt
Vi är experter som verkar över hela världen inom infrastruktur, industri och energi.
Göteborg kollegor

Hur är det att jobba på AFRY?

Läs intervjuer och se filmer med några av våra medarbetare för att få en inblick i deras vardag.