Vi är modiga nog att stå upp för det vi tror på

Vi anser att vår historia huvudsakligen handlar om människor. Modiga ingenjörer, affärsexperter, framsynta ledare och andra specialister som samarbetar för att nya insikter och idéer ska kunna växa till smarta lösningar som för dig och samhället framåt.

AFRY Management Consulting Client cases
Jonas & Anna, (Gapminder x AFRY) sitting in the stairs

AFRY x Gapminder

Gapminder och AFRY har ett gemensamt mål: att identifiera missuppfattningar och öka medvetenheten när det gäller de stora utmaningarna i vår tid. Genom att göra det vill vi göra världen till en bättre plats.

A group of five adults walking on a roof terrace

Bli en del av AFRY

Vi är övertygade om att förändring sker när människor med modiga idéer möts.