People photo shoot outside Norrsken office in Stockholm

AFRY och Norrsken i samarbete för att påskynda den hållbara omställningen

Genom ett omfattande kunskapsutbyte där kraften i digital teknik och entreprenörskap kombineras ska AFRY och Norrsken Foundation arbeta för att gemensamt påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Samarbetet ligger i linje med Agenda 2030 och de globala målen.

Vi är modiga nog att stå upp för det vi tror på

Vi anser att vår historia huvudsakligen handlar om människor. Modiga ingenjörer, affärsexperter, framsynta ledare och andra specialister som samarbetar för att nya insikter och idéer ska kunna växa till smarta lösningar som för dig och samhället framåt.

AFRY Management Consulting Client cases
Tokyo skyline in early morning. Sunrise over modern city.

AFRY x Gapminder: Hållbara städer och samhällen

Gapminder och AFRY har ett gemensamt mål: att identifiera missuppfattningar och öka medvetenheten när det gäller de stora utmaningarna i vår tid. Genom att göra det vill vi göra världen till en bättre plats.

Ta del av en film där vi diskuterar insikter och skapandet av hållbara städer och samhällen. 

A group of five adults walking on a roof terrace

Bli en del av AFRY

Vi är övertygade om att förändring sker när människor med modiga idéer möts.