Ice block breaking off iceberg into deep blue ocean

Hur mycket av överskottsvärmen från den globala uppvärmningen hamnar i haven?

När vi nyligen ställde den här frågan till allmänheten i flera länder fick folk ganska dåliga resultat – bara tre procent av de som testades i exempelvis Danmark fick rätt svar. Tror du att du vet det rätta svaret?

Clean Energy

AFRY har stöttat övergången till koldioxidsnåla, hållbara energikällor och energieffektivitet sedan tidigt 90-tal. Som konsulter och rådgivare hjälper vi våra kunder att definiera lämpliga åtgärder under alla steg i energiomställningen. 

Small child reaching up to switch on light
Woman taking picture of town

Storstäderna tappar när unga vuxna väljer var i Sverige de vill bo

En ny undersökning från AFRY visar att unga vuxna är villiga att följa de industrisatsningar som görs runtom i Sverige – det är mindre städer och samhällen med goda arbetstillfällen och attraktiva bostadspriser som lockar när dagens unga svenskar väljer var de vill bo i framtiden. 

Övergången till bioindustri med Lisa Vedin

Möt Lisa Vedin, Head of Process Industries i Sverige, och lyssna på hennes tankar kring den pågående transformationen mot biobaserad industri och utvecklingen inom cirkulär ekonomi.

Lisa Vedin with coffee cup
A group of five adults walking on a roof terrace

Bli en del av AFRY

Vi är övertygade om att förändring sker när människor med modiga idéer möts.