Annual and Sustainability Report magazine from AFRY

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Läs mer om hur vi accelererar omställningen till ett hållbart samhälle.
People photo shoot outside Norrsken office in Stockholm

AFRY och Norrsken i samarbete för att påskynda den hållbara omställningen

Genom ett omfattande kunskapsutbyte där kraften i digital teknik och entreprenörskap kombineras ska AFRY och Norrsken Foundation arbeta för att gemensamt påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Samarbetet ligger i linje med Agenda 2030 och de globala målen.

AFRY har stöttat övergången till koldioxidsnåla källor, clean energy och energieffektivitet sedan början av 1990-talet. 

Som rådgivare och experter rekommenderar vi beslutsfattare, branschaktörer, utvecklare, finansiärer och slutanvändare att definiera lämpliga åtgärder under alla steg i energiomställningen. Och som ingenjörer levererar vi innovativa lösningar för att uppnå hållbarhetsmål.

Girl in floral dress running through field towards wind turbines
AFRY x Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

AFRY x Gapminder: Clean Energy

Gapminder och AFRY har ett gemensamt mål: att identifiera missuppfattningar och öka medvetenheten när det gäller de stora utmaningarna i vår tid. Genom att göra det tror vi at vi kan göra världen till en bättre plats.

Av all energi som används i världen, vet du hur mycket som kommer från fossila bränslen? När vi nyligen undersökte allmänhetens kunskap svarade 65% felaktigt. Vet du rätt svar?

A group of five adults walking on a roof terrace

Bli en del av AFRY

Vi är övertygade om att förändring sker när människor med modiga idéer möts.