Obrázek ukazuje přehradu s vodou

Voda

Chytré hospodaření s vodou

Vidíme a pociťujeme dopady klimatických změn na zásoby vody v místech, kde žijeme a která máme rádi.

Mnoho regionů se potýká s nedostatkem vody, a tyto problémy mají zásadní vliv na městské a regionální plánování. Nedostatek vody i zpřísňující se legislativa kladou nároky na průmyslová odvětví náročná na spotřebu vodu na další snižování spotřeby a na zlepšování kvality čištění odpadních vod. Potřeba zajistit dostatek pitné vody pro rostoucí města a efektivně nakládat s odpadními vodami z měst a průmyslu tak stále stoupá.

V AFRY nabízíme kompetence potřebné k tomu, abychom našim klientům pomohli splnit jejich ekologické cíle a reflektovat aktuální otázky spojené s řešením nedostatku vody. Nabízíme špičkové služby a komplexní poradenství v oblasti vodního hospodářství. Naše týmy řeší projekty na zásobování pitnou vodou, hospodaření s vodou, čištění a odvádění odpadních vod.

Projektujeme nové vodovody a kanalizace a zabýváme se také rekonstrukcemi vodovodních řadů a kanalizací. Navrhujeme řešení pro odvodnění silnic, dálnic či parkovišť, retenci, vsakování a čistění srážkových vod. Provádíme návrhy a posouzení čistíren odpadních vod i jejich rekonstrukcí.

Jsme vaším důvěryhodným partnerem pro realizaci nových projektů, podporu provozu nebo rekonstrukci těch stávajících. S naším týmem jsme připraveni vám poskytnout kompletní podporu a řešení.

Služby:

 • Vodohospodářská řešení v krajině  
 • Vodohospodářské řešení pro silniční a železniční stavby, stavby průmyslových parků i občanské bytové výstavby
 • Odvodnění komunikací, usazovací a retenční nádrže
 • Koncepce a projektová řešení zásobování vodou
 • Úpravny pitné vody
 • Studie a projekty odvodnění
 • Novostavby a přeložky vodovodů a kanalizací
 • Malé čistírny odpadních vod
 • Přeložky vodotečí
 • Úpravy meliorací
 • Návrh protipovodňových opatření
 • Hydrotechnické výpočty - posouzení mostních otvorů, propustků a výpočty vodotečí
Petr Košan - Obchodní ředitel divize Infrastruktura CZ & SK, Jednatel
Petr Košan
Obchodní ředitel divize Infrastruktura CZ & SK, Jednatel

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.