Image of Oslo street with man and woman

O nás

Udržitelná budoucnost – Engineered by AFRY

AFRY CZ je architektonická, projektově-inženýrská a konzultační společnost s inovativními projekty, spokojenými klienty a ambiciózními plány. Projektujeme budovy, silnice, mosty, železnice včetně vysokorychlostních tratí, zpracováváme koncepce dopravy, připravujeme urbanistická řešení, nabízíme komplexní řešení pro energetický a zpracovatelský průmysl a další specializované služby. Tvoříme udržitelnou budoucnost s respektem ke společnosti a přírodě.

Firma s jedinečným a nezvykle komplexním rozsahem portfolia služeb vznikla v roce 2020 sloučením čtyř společností skupiny AFRY na česko-slovenském trhu.

Našich téměř 500 spolupracovníků ze sebe dává to nejlepší, aby poskytli klientům špičkové konzultační služby. Ty pokrývají oblast architektury, dopravy, průmyslu, energetiky, stavebnictví, infrastruktury, vodního hospodářství a životního prostředí.  

Obrázek ukazuje inovace

Inovace a udržitelnost v praxi

Naše více než třicetileté zkušenosti a intenzivní spolupráce v rámci silné mezinárodní skupiny umožňují přinášet odvážná a efektivní řešení. Stavíme na severských hodnotách, přemýšlíme o přínosech našich projektů a vždy cílíme stále výš.  

Nabízíme odbornost a profesionalitu ve všech fázích života projektu. Od jeho vzniku po jeho dokončení včetně hledání dalších zlepšení při dlouholetém provozu zařízení.

Za naši spolehlivost a kvalitní práci jsme získali řadu významných domácích i mezinárodních ocenění. Minulé úspěchy je ale nutné neustále potvrzovat, proto nepřestáváme rozšiřovat, zkvalitňovat a modernizovat naše služby i jejich rozsah. Neúnavně se zdokonalujeme a zlepšujeme své znalosti a dovednosti.  

Spolupracujeme se světovou špičkou v oblasti průmyslové automatizace i s věhlasnými světovými ateliéry v oblasti architektury. Jako důvěryhodný partner v globálním energetickém sektoru se podílíme na projektech pro vědu a výzkum.

Kreativní přístup a společenská odpovědnost

Z pozice lídra v oblasti digitalizace v projektování se snažíme v co největší míře podpořit kreativní a inovativní přístupy, posunujeme hranice v oblastech, jako je informační modelování staveb a konstrukcí (BIM), využíváme výhod smíšené a rozšířené reality (VDC), aktivně podporujeme rozšíření bezvýkresové stavby.

1790_afry_makingfuture0898.jpg

Společným prvkem všech našich projektů i našeho vlastního fungování je udržitelnost. Vedle ekonomických měřítek posuzujeme aspekty environmentální a sociální. Naší ambicí je jít příkladem, kultivovat prostředí a transformovat společnost k trvale udržitelným řešením. Důraz klademe na otevřenou a intenzivní komunikaci. Náš přístup ke klientům, partnerům i koncovým uživatelům našich služeb je transparentní.  

Současnost přináší stále nové profesní výzvy vyvolané přirozenou potřebou po bezpečné, spolehlivé, ekologické i ekonomické dopravě a energetice, automatizovaném, efektivním a udržitelném průmyslu, pohodlném a moderním bydlení či inspirující architektuře.  

Našim klientům pomáháme s uskutečněním vizí, které splňují nejvyšší standardy z hledisek bezpečnosti, udržitelnosti, proveditelnosti, ekonomiky i designu. Naše kompetence jsou komplexní a ověřené. Společenská odpovědnost, inovace, čestnost, otevřenost a upřímnost jsou synonymem pro naši práci, přístup i komunikaci.

Abychom byli klientům blíže, kontinuálně rozšiřujeme síť svých kanceláří v Česku i na Slovensku, kde jich dohromady máme už deset.

AFRY - rychlá fakta

Čísla Arrow pointing right

19.000

19.000 zaměstnanců celosvětově 1

40

Kanceláře ve 40 zemích

27 BSEK

Čistý obrat 27 miliard SEK 2

50 jazyků

Hovoříme více než 50 jazyky

Pracujeme na projektech ve > 100 zemích

75%

75% prodeje na severském trhu

75% prodeje soukromého sektoru

Vize & Mise Arrow pointing right

Vize

Poskytujeme špičková řešení pro další generace. Making Future.

Poslání

Vytváříme udržitelná inženýrská a konstrukční řešení.

Hodnoty Arrow pointing right

Odvaha

Myslíme ve velkém a podporujeme podnikání. Děláme odvážná rozhodnutí, přičemž vždy stojíme za tím, čemu věříme.

Oddanost

Máme jedinečnou kombinaci kompetencí a všichni jsme pro svůj obor zapálení. Sdílíme své odborné znalosti a poznatky, abychom něco změnili. Pohání nás touha učit se novým věcem a růst.

Týmoví hráči

Sdílíme nápady a spolupracujeme napříč jednotlivými zeměmi, abychom se chopili nových příležitostí. Podporujeme to nejlepší v nás, věříme v sílu odlišností.

AFRY Arrow pointing right

ÅF a Pöyry se staly AFRY

V únoru 2019 spojily společnosti ÅF a Pöyry své síly a staly se mezinárodní inženýrskou, projekční a poradenskou společností, která podporuje digitalizaci a udržitelnost v energetice, infrastruktuře a průmyslu po celém světě.

V listopadu 2019 společnost ÅF Pöyry uvedla na trh novou společnou značku AFRY. Název vznikl spojením písmen společností ÅF a Pöyry: AF+RY

Se silným zaměřením na udržitelná řešení spojujeme to nejlepší ze společností ÅF a Pöyry do nové značky AFRY.

Název AFRY

Jak se správně vyslovuje AFRY: [eɪːfɹi]

afry

Odpovědný podnik

Problematika bezpečnosti, kvality a ochrany životního prostředí tvoří vzájemně propojený celek. Proto jsou tyto oblasti v rámci naší společnosti provázány i z hlediska integrovaného řízení. Máme zaveden, udržován a pravidelně auditován renomovanou společností Intertek systém IMS (Systém managementu jakosti – ISO 9001:2015, Managementu životního prostředí – ISO 14001:2015 a Bezpečnosti a ochrany zdraví – ISO 45001:2018)

Při svém podnikání se řídíme přísnými etickými standardy zahrnujícími odpovědné chování k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Zásady společnosti z hlediska zlepšování kvality poskytovaných služeb, spokojenosti zákazníka a minimalizace dopadů na životní prostředí jsou stanoveny v Politice IMS a Kultuře bezpečnosti.

Snažíme se jít příkladem a navrhovat projekty udržitelnější, ekologičtější a šetrnější k naší planetě. Usilujeme o to, abychom našim zákazníkům vždy nabízeli ta nejlepší technologická a energeticky úsporná řešení. Řídíme se pokyny OSN Global Compact a pracujeme v souladu s pravidly skupiny AFRY i v dalších oblastech.

Hodnoty společnosti AFRY jsou vyjádřeny v Etickém kodexu chování společnosti AFRY a v Kritériích pro obchodní partnery. Tyto dokumenty představují náš přístup k podnikání, jak jednáme se svými klienty, partnery a dodavateli i jak se chováme uvnitř firmy mezi sebou navzájem. Naší snahou je být za všech okolností transparentní, dodržovat pravidla etického chování a svou činností působit na své okolí tak, abychom pomáhali vytvářet prostředí, ve kterém se nám bude chtít žít.

Hlášení podnětů

Máte-li nějakou obavu, např. podezření na možné porušení zákonů nebo pravidel, případně jste svědky chování, o kterém si myslíte, že neodpovídá hodnotám společnosti AFRY, můžete nám tuto skutečnost nahlásit.

Pokud chcete podat ohlášení (dle Zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb.), svěřit se jakýmkoli problémem nebo dotazem týkajícím se dodržování etických pravidel společnosti AFRY CZ, pak můžete:

 • Kontaktovat příslušnou osobu, kterou je pro AFRY CZ Veronika Lukešová, prostřednictvím:
  • zprávy zaslané na czwhistleblowing@afry.com,
  • telefonicky na tel.: 734 302 467, kde můžete zanechat záznam,
  • či zaslat podnět na adresu Magistrů 1275/13, 140 00, Praha 4 k rukám příslušné osoby s označením "whistleblowing",
  • případně můžete požádat o osobní setkání.
 • Oznámení o protiprávním jednání učinit na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR.

Další možností je použít náš mezinárodní nástroj pro oznamování v důvěrném režimu nazvaný „SpeakUp“. Zprávy mohou být zcela anonymní a můžete nás kontaktovat ve vašem jazyce. Podněty zaslané prostřednictvím tohoto nástroje budou řešeny na korporátní úrovni skupiny AFRY podle práva Švédského království.

AFRY si je vědoma důležitosti ochrany oznamovatelů. Nabízíme vám proto bezpečné prostředí, ve kterém můžete vyjadřovat své obavy a přispívat k posílení etických standardů naší společnosti. Vaše důvěra je pro nás klíčová, a proto vás povzbuzujeme, abyste využívali tyto kanály a sdíleli jakékoli podněty, které z hlediska etiky považujete za důležité.

Děkujeme vám za Váš příspěvek k vytváření kultury transparentnosti a odpovědnosti naší společnosti.

Spolupracujeme

Být na špičce znamená obklopit se a spolupracovat především s těmi nejlepšími.

Našimi klienty jsou největší národní investoři, kraje i obce. Dlouhodobě spolupracujeme se soukromými investory, zhotoviteli staveb, developery a investičními institucemi.

Těší nás, že jsme si vybudovali pevné vazby na akademický sektor v České republice i v zahraničí. Zejména aktivity v oblasti výzkumu a vývoje pro nás znamenaly možnost upevnit vztahy s významnými univerzitami či výzkumnými centry. Podpora vzdělávání a získávání odborné praxe pro studenty zejména technických středních a vysokých škol pro nás bude i nadále trvalou prioritou.

V rámci rozvoje a zlepšování technického a podnikatelského prostředí jsme členy nebo úzce spolupracujeme s těmito organizacemi:

Footnotes

 • 1. K únoru 2022 (Obdobně jako na německé/globální stránce) a↩
 • 2. //afry.com/en/investor-relations/financial-reports a↩