Ellen Mellander

En reetablering som bidrar til at Gjerdrum tar tilbake skredområdet

- Dette er det mest interessante og meningsfylte prosjektet jeg har vært med på i hele min karriere. Skredet i Gjerdrum har berørt et helt samfunn, og det å få lov til å være med på å finne en ny løsning for innbyggerne er virkelig meningsfylt, sier Ellen Melander fra Gottlieb Paludan Architects. Hun er prosjektleder for «Reetableringen av skredområdet i Gjerdrum», og jobber nå sammen med kollegaer i Gottlieb Paludan, AFRY og Advansia for å utarbeide et konsept for skredområdet. Målet er å finne en god løsning som kan være til glede for alle innbyggerne.

A group of five adults walking on a roof terrace

Bli med

Finn ut hvilken muligheter du har hos oss.