Panoramic view from center of Copenhagen towards Amager, Denmark
Trafik
AFRY rådgiver dig om trafikale løsninger inden for mobilitet, trafiksikkerhed, trafikanalyser og simulering ift. biltrafik, cyklister, gående og parkering.
Klimatilpasning_genrefoto_Getty Images/AFRY
Klimatilpasning
Få rådgivning til at klimasikre infrastruktur, byer og ejendomme baseret på stor erfaring inden for bl.a. anlæg, vej, miljørådgivning og bygningskonstruktioner.
Cyklister ved vejkryds i København
Cykelregnskab for Region Hovedstaden
AFRY har designet et digitalt cykelregnskab, som har betydet et farvel til traditionelle rapporter, statiske modeller og komplekse datasæt.
woman walking with a bicycle

AFRY er en europæisk ingeniør-, design- og rådgivningsvirksomhed med projekter i hele verden

AFRY er en fusion af svenske ÅF og finske Pöyry, og vores navn er en sammentrækning af de to ord. AFRY udtales på engelsk - [eɪːfɹi].
Om AFRY i Danmark

Mød os

Studerende? Kommende medarbejder? Kommende kunde? Kom og få en snak på en af de mange events, messer og arrangementer, som vi deltager i.