A group of people talking at a staircase in front of sunny window

Panasz kezelés

Az AFRY ERŐTERV Zrt. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény) előírásainak megfelelve a jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekmények és mulasztások, valamint egyéb visszaélések bejelentésének fogadására dedikált csatornákat tart fenn.

A bejelentést a Panasztörvényben felsorolt személyek tehetnek a bejelentés alapjául szolgáló esemény konkrét, részletes leírásával, megjelölve az elbíráláshoz szükséges információkat, bizonyítási eszközöket.

A bejelentéseket telefonon, vagy elektronikus úton, írásban az alábbi linken található csatornákon lehet megtenni: https://afry.speakup.report/afry

A bejelentések kivizsgálására a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül sor a Panasztörvényben írtak szerint. A határidő különösen indokolt esetben meghosszabbítható, de nem haladhatja meg a 3 hónapot.