two women in front of a laptop, laughing

Policys och ledningssystem

AFRY strävar efter att säkerställa framgångsrik, långsiktig och hållbar utveckling för er och för oss själva

Våra policys utgör grunden till att möjliggöra detta eftersom de fungerar som introduktion till de nivåer av efterlevnad som krävs för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet – nivåer som är i linje med all relevant lagstiftning samt våra egna och våra kunders förväntningar. För att uppnå en verksamhet som drivs av våra policys har AFRY skapat ett arbetssätt som fokuserar på kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet.

AFRYs policys

AFRY har ett antal policys och riktlinjer som gäller hållbarhetsarbetet. AFRYs etiska regler (Uppförandekod) är en sammanställning av regler och riktlinjer och utgör grunden för våra aktiviteter och för våra relationer med kunder, affärspartners, anställda och andra intressenter. AFRYs etiska regler gäller i lika mån för anställda och för AFRYs styrelse.

AFRYs uppförandekod

AFRYs uppförandekod (Code of Conduct) beskriver AFRYs ställningstaganden för hur vi bedriver ansvarsfulla affärer. De beskriver de allmänna riktlinjer som utgör grunden för våra aktiviteter och för våra relationer med klienter, affärspartners, anställda och andra intressenter.

Om du vill rapportera ett brott mot vår uppförandekod eller Business Partner Criteria kan du skicka in en rapport via Listen Up reporting line.

Computer document on desk

Policys och ledningssystem