A group of people talking at a staircase in front of sunny window

Polityka Zarządzania

rzetelna-firma-logo-afry-2.jpg

Stawiamy za cel zapewnienie sobie oraz naszym klientom, skutecznych, długofalowych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Kamieniami węgielnymi dla realizacji tych ambicji są nasze zasady, które służą jako wprowadzenie do poziomów zgodności w zakresie jakości, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa - poziomów zgodnych z wszystkimi odpowiednimi przepisami, wymaganiami i oczekiwaniami naszymi i naszych klientów. Aby ułatwić te działania, AFRY wdrożyło system zarządzania koncentrujący się na jakości, ochronie środowiska i zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Polityka Zarządzania w AFRY Poland sp. z o.o.

AFRY ma szereg zasad i wytycznych związanych z pracą na rzecz zrównoważonego rozwoju. Kodeks postępowania AFRY, zbiór zasad i wytycznych, stanowią podstawę naszych działań i relacji z naszymi klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami i innymi interesariuszami. Kodeks postępowania AFRY dotyczy w równym stopniu zarówno pracowników, jak i Zarządu AFRY.

Kodeks Postępowania

Kodeks postępowania AFRY opisuje wartości firmy AFRY i to, co jest uważane za etyczne praktyki biznesowe. Przedstawia ogólne wytyczne, które stanowią podstawę naszych działań i relacji z naszymi lientami, partnerami biznesowymi, pracownikami i innymi interesariuszami.

Jeśli chcesz zgłosić naruszenie naszego Kodeksu postępowania lub kryteriów partnera biznesowego, możesz przesłać zgłoszenie za pośrednictwem specjalnej linii - LINK

Zintegrowany System Zarządzania HSEQ

Podstawą efektywnej działalności naszej firmy i odniesienia sukcesu na rynku jest odpowiednia jakość projektów
i usług, spełniająca oczekiwania naszych Klientów i stron zainteresowanych.

Mając świadomość wagi zagadnień ekologicznych i dalszego rozwoju spółki na rynkach krajowych i zagranicznych, utrzymywany jest ustanowiony i wdrożony system HSEQ. Obejmuje on:

  • Zintegrowany System Zarządzania Jakością,
  • System Zarządzania Środowiskowego,
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

System HSEQ jest systemem certyfikowanym oraz zgodnym z wymaganiami norm:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Spełnianiamy oczekiwania naszych obecnych i nowych Klientów. Nasz system HSEQ utrzymujemy i ciągle doskonalimy. Zapobiegamy zanieczyszczeniom środowiska, tworzymy warunki pracy sprzyjające dla pracowników, zapewniając wysoki poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

 

Computer document on desk

Nasze Zasady

Naszym celem jest by zasady, kodeksy i polityki były zarządzane centralnie, tak by obejmowały wszystkie nasze jednostki. Dzięki temu wspólnie realizujemy nasze cele.