Jaderná elektrárna

Energetika

Poradenství a služby v energetice

Jako důvěryhodný partner s dlouholetými zkušenostmi v energetickém sektoru nabízíme komplexní inženýrské, projekční a konzultační služby pro provoz elektráren, přenosové soustavy, správu energetických podniků a montážní práce. Přispíváme k přechodu na nízkouhlíkovou energetiku při současném zachování bezpečnosti a pokrytí energetických potřeb.

V AFRY poskytujeme komplexní poradenství a navrhujeme řešení pro projekty všech typů výroby elektřiny – od jaderné energie, klasických zdrojů, biopaliv, odpadních paliv až po obnovitelnou energii.

Máme široké všeprofesní know-how ve stavebním, strojním a elektro oboru i v oblasti systémů kontroly a řízení (SKŘ). A to z mnohých čistě energetických i komplexních mezioborových tuzemských i zahraničních projektů. Dlouhodobě se věnujeme jak jednoduchým, tak několik let probíhajícím rozsáhlým investičním akcím v oblasti energetiky. Nabízíme inženýrský, projekční a konzultační servis pro různé fáze životního cyklu energetických celků.

Dokážeme vám kvalifikovaně poradit, zpracovat potřebné studie pro rozhodování, včetně odhadu nákladů a vypracování studií proveditelnosti.

Zpracováváme také technické přílohy ke kontraktům, dokumentace pro výběr zhotovitele či technické části poptávkových specifikací spolu s vyhodnocením odpovídajících nabídek.

Zajišťujeme kompletní výkresovou dokumentaci, jak ve 2D, tak ve 3D prostředí za použití profesionálních softwarů.

Propojujeme naši expertizu v oblasti energetiky s působením v oblasti udržitelného rozvoje. Transformujeme energetiku k nízkouhlíkové budoucnosti.

Oblasti:

  • Jaderná energetika
  • Obnovitelné zdroje
  • Klasická energetika
  • Přenos a distribuce
  • Projekty pro vědu a výzkum
Petr Šlemr  - Ředitel Divize Energy CZ&SK, Jednatel
Petr Šlemr
Ředitel Divize Energy CZ&SK, Jednatel

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
František Fiedler - Vedoucí úseku jaderné a strojní technologie
František Fiedler
Vedoucí úseku jaderné a strojní technologie

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Tomáš Tichý - Vedoucí úseku elektro a MaR
Tomáš Tichý
Vedoucí úseku elektro a MaR

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.
Zdeněk Buchta - Vedoucí obchodního úseku
Zdeněk Buchta
Vedoucí obchodního úseku

Zaujala vás naše nabídka? Ozvěte se nám.

Kontaktujte mě

V případě obchodních dotazů prosím vyplňte tento formulář. Spojení v případě jiných dotazů naleznete na naši stránku s kontakty.

Více projektů

Více zpráv a článků